Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

3 viktiga delar i din ekonomiska plan för barnen

En större förmögenhet innebär också många juridiska frågor som det är bra att ha en plan för att hantera. Vår familjejuridiska expert Ulrika Didon Kajerdt lyfter några viktiga områden att se över för den som vill låta en förmögenhet gå vidare till barnen och till exempel kunna säkerställa att tillgångarna stannar inom familjen.

Gåvobrev

Om du vill föra över delar av din förmögenhet innan du avlider kan du göra det via gåva. Då är det A och O att tänka igenom hur du formulerar ett skriftlig gåvobrev, kommenterar vår familjerättsjurist Ulrika Didon Kajerdt, oavsett vilken form av egendom du vill överföra. Med ett gåvobrev kan du som förälder styra så att egendomen blir enskild egendom för barnen, det vill säga att egendomen inte ingår i bodelningen vid en skilsmässa om barnet någon gång i framtiden skiljer sig.

– Sen ser det olika ut beroende på vilken slags egendom du vill ge bort. En fastighet kan aldrig överlåtas muntligt, utan det måste ske skriftligt. Men aktier i ett fåmansbolag kan du, i praktiken, ge bort utan att det sker skriftligt. Då är det extra viktigt att tänka på att det behövs ett skriftligt gåvobrev om du vill säkerställa att gåvan blir barnets enskilda egendom och om du vill lägga till ytterligare villkor för gåvan.

Så fungerar gåvobrevet

Vi har ingen gåvoskatt eller arvsskatt i Sverige. Via villkor i gåvobrevet kan gåvan göras till mottagarens enskilda egendom. Detta innebär att gåvan inte ska ingå i en bodelning i händelse av att mottagaren skiljer sig eller avlider.
Det är även viktigt att det framgår att avkastningen av gåvan ska vara enskild egendom, annars blir den inte det.

Olika villkor

Du kan skriva in villkor i gåvobrevet. Handlar det om överlåtelse av en fastighet kan du till exempel villkora att gåvomottagaren inte kan ge bort eller sälja fastigheten utan ditt medgivande.
Villkoren kan också handla om att någon annan än mottagaren ska förvalta gåvan innan barnet har uppnått en viss ålder. Det innebär att mottagaren (eller dennes föräldrar) inte får tillgång till gåvan, utan det är förbehållet den namngivna förvaltaren tills den angivna åldern har uppnåtts.

Förskott på arv

Det är också viktigt att veta att huvudregeln är att en gåva från föräldrar till barn ses som ett förskott på arv. Om det finns flera barn bör övriga kompenseras, om gåvan inte är jämnt fördelad till alla barnen, för att uppnå rättvisa mellan barnen.
– Då det är värdet på gåvan vid gåvotillfället som ska avräknas som förskott på arv bör detta värde tydligt anges i gåvobrevet. På så sätt vet man vilket belopp övriga barn bör kompenseras med för att uppnå rättvisa. Antingen kompenseras övriga barn i samband med gåvotillfället eller så kan kompensationen ske i samband med att ditt arv fördelas efter din bortgång, säger Ulrika Didon Kajerdt.

Testamente

Testamentet reglerar vad som händer med någons egendom när denne dör. Både föräldrar och barn över 18 år bör se till att ha tänkt igenom sina respektive situationer och ha testamente på plats. Det här bra att ha i åtanke, enligt Ulrika Didon Kajerdt:

Vad händer om testamente saknas?

Har du som förälder inte upprättat något testamente kommer arvet efter dig bli giftorättsgods för dina arvtagare. Detta innebär att den ärvda egendomen ingår i en bodelning i händelse av att arvtagaren skiljer sig eller avlider. För att göra arvet till mottagarens enskilda egendom måste ett testamente upprättas.

Villkor

Precis som i gåvobrevet kan du i testamentet villkora att barnen inte får tillgång till en del av sitt arv innan en viss ålder har uppnåtts. I testamentet utses då en särskild förvaltare som förvaltar arvet innan barnen har uppnått den angivna åldern. Handlar det om stora förmögenheter kan det vara viktigt att barnen inte får tillgång till hela arvet på 18-årsdagen, vilket annars är fallet.

Ett levande dokument

För de flesta av oss är livet inte statiskt. Familjesituation och förmögenhet kan variera över tid. Vi gifter oss, skiljer oss, blir sambo, gifter om oss, får barn, etc.
– Därför är det viktigt att betrakta sitt testamente som ett ”levande” dokument som behöver ses över med jämna mellanrum, säger Ulrika Didon Kajerdt.

Det är även viktigt att ha kunskap om arvslagstiftningen som i vissa fall är tvingande, det vill säga den övertrumfar vad som skrivits i ett testamente om det finns en konflikt, kommenterar Ulrika Didon Kajerdt.

Äktenskapsförord

Om det saknas gåvobrev eller testamente från föräldrar där det klargörs att viss egendom är enskild egendom, kan barnet själv, inför ett äktenskap eller under ett pågående äktenskap, reglera detta med hjälp av ett äktenskapsförord – om barnet själv önskar att behålla viss egendom inom familjen i händelse av en skilsmässa vill säga.

Ett äktenskapsförord upprättas mellan makar eller blivande makar, och i detta dokument avtalar parterna vilken egendom som ska utgöra enskild egendom och därmed undantas vid en bodelning i händelse av skilsmässa. I en bodelning delas annars egendomen värdemässigt lika mellan makarna, enligt huvudregeln.

Hur gör jag mitt barn redo?

Om du vill du veta mer om hur du kan göra för att hjälpa dina barn i frågor som rör ekonomisk frihet och ansvar, kontakta gärna din Private Banker.

Fler svar från våra Private Banking experter

Våra experter svarar – en av våra mest lästa och omtyckta artikelserier någonsin.

Läs fler artiklar

Är du privatperson med mer än 5 miljoner kronor att placera? Är en entreprenör i stark tillväxt? Eller vill etablera ett Family Office eller ha en partner till ditt befintliga? Fyll i dina uppgifter så ringer vi upp och berättar mer om vårt erbjudande och hur det kan anpassas efter just dina behov.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.