Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

SEB Selected prislista – befintliga kunder

Specifikation Pris
Årspris 5 000 kr
Familjekort 2 500 kr/ år
Kontantuttag i Sverige¹ och utomlands 3 % av uttaget (min. 35 kr)
Valutaväxlingspåslag vid köp/uttag utomlands 1,65 %
Kort skickat till utlandet 0 kr
Ersättningskort 100 kr
Fakturakopia 30 kr
Betalningspåminnelse 60 kr
Dröjsmålsränta 2,5 % per månad
Loungebesök 10 fria besök/ år¹
Årsränta 15,99% per år²
Effektivränta 24,20 %

¹Efter de 10 fria besöken per år är loungepriset 30 dollar per besök.

²Avtalet löper under ett år i taget och är förenat med ett årspris om 5 000 kronor. Krediträntan uppgår till 15,99 procent per år. Den effektiva räntan, som är beräknad på ett kreditbelopp om 75 000 kronor, är 24,20 procent . Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbelopp under ett år är 90 993 kronor. Lägsta belopp att betala uppgår till 5 procent av kreditbeloppet.

Customer service