Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vårdförsäkring Kollektiv

Vårdförsäkring Kollektiv är ett komplement till den offentliga vården. Med försäkringen får du hjälp inom den privata vården. Våra erfarna sjuksköterskor svarar på dina frågor och ger dig råd. De hjälper dig även att planera vården och boka läkarbesök så att väntetiden blir så kort som möjligt. Allt sker med stor omsorg och personlig service.

Korta väntetider och privatvård snabbt.

Försäkringen omfattar

 • Undersökning, diagnostisering, behandling, operation och eftervård.
 • Resor och logi i samband med kirurgiska ingrepp, sluten vård och om det finns särskilda skäl.
 • Möte med en dietist.
 • Hjälp med att boka resa i de fall försäkringen ger ersättning för resa.
 • Ersättning för avgifter upp till högkostnadsskyddet för offentligt finansierad vård.
 • Obegränsat antal behandlingar hos psykolog eller psykoterapeut.
 • Obegränsat antal behandlingar hos sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat.
 • Hjälpmedel för sjukdomens eller skadans läkning och hjälpmedel som kompenserar funktionsnedsättning.
 • Ytterligare läkarbedömning om du måste ta ett svårt medicinskt beslut.
 • Hjälp i hemmet efter en operation.
 • Rådgivning för vaccination.
 • Vårdgaranti – specialistvård som inte genomförs inom 6 arbetsdagar och operation som inte genomförs inom 21 dagar ger dig rätt till ersättning med 500 kronor per dygn, upp till din årspremie.
 • Receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet.
 • Missbruksavvänjning.
 • Medicinsk rehabilitering.

Regler för att teckna försäkringen

För att kunna teckna Vårdförsäkring Kollektiv ska du ha fyllt 16 men inte 66 år (försäkringen gäller tills du fyller 80 år). Du måste dessutom vara fullt arbetsför*. Under hela försäkringstiden ska du vara folkbokförd och bosatt i Sverige eller vara anställd och ha din huvudsakliga sysselsättning i Sverige, men ha din fasta bosättning i annat nordiskt land och besöka hemorten minst en gång i veckan.

Medförsäkra dina familjemedlemmar

Även din make eller maka, registrerad partner och sambo kan teckna Vårdförsäkring Kollektiv om de är fullt arbetsföra*. Du kan dessutom teckna försäkringen för barn mellan 4 och 15 år, men då gäller särskilda villkor.

Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ett vanligt arbete utan inskränkningar, inte får sjuklön, inte får ersättning från Försäkringskassan (sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning eller liknande ersättning) och inte har särskilt anpassat arbete eller lönebidragsanställning. Dessutom ska du inte ha haft nedsatt arbetsförmåga i mer än 14 dagar i följd under de senaste 3 månaderna.

Customer service