Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Skatteregler för vårdförsäkring

Nytt ställningstagande avseende förmånsskatt för sjukvårdsförsäkring

Genom en lagändring den 1 juli 2018 slopades skattefriheten för förmån av sjukvårdsförsäkring. Det innebar att den del av premien som är kopplad till hälso- och sjukvård blev skattepliktig. För att förtydliga lagen presenterade Skatteverket på uppdrag av Svensk Försäkring den 10 juni 2019 ett ställningstagande avseende förmånsskatten. Den skattepliktiga förmånen kan nu schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien medan 40 procent kan räknas som skattefri förmån.    

Vad innebär skattereglerna?

  • En anställd som har en vårdförsäkring där arbetsgivaren betalar premien, ska betala skatt på förmånsvärdet. Storleken på förmånsvärdet beror på vilken premie arbetsgivaren betalar för försäkringen.
  • Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter för förmånen. Samtidigt är hela kostnaden för försäkringen avdragsgill i verksamheten. 

Hur stor del av premien är skattepliktig?

Den nya schablonen gäller för sjukvårdsförsäkringar som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser. Vår rekommendation är att följa Skatteverkets ställningstagande och därmed tillämpa schablonen för alla våra vårdförsäkringar, med undantag för Vårdförsäkring Special (omfattar endast skattepliktiga insatser och förmånsbeskattas därför till 100 procent). Det innebär att vi rekommenderar följande:

  • 60 procent av den totala försäkringspremien (inklusive premien för eventuella tillval) ska ses som en skattepliktig förmån för de anställda.
  • Arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter för 60 procent av den totala försäkringspremien (inklusive premien för eventuella tillval).    

*) avvikelser kan förekomma beroende på försäkringens tillval.

Från och med när gäller det nya ställningstagandet?

Skatteverkets ställningstagande gäller från och med 10 juni 2019, men arbetsgivare kan tillämpa beräkningen från och med att de nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 2018 eftersom det inte angetts någon tidpunkt för när schablonen kan börja användas. Det är upp till varje arbetsgivare att själv bestämma om man vill tillämpa den bakåt i tiden och rätta tidigare deklarationer eller, i de fall det blir aktuellt, begära omprövning av tidigare beskattningsbeslut. En skatteexpert eller Skatteverket kan rådfrågas kring eventuella skatteeffekter.

Om du vill veta mer

Om du har frågor när det gäller företagets försäkringar är du alltid välkommen att kontakta er försäkringsrådgivare, försäkringsförmedlare eller Pension & Försäkrings Kundcenter Företag på telefon 0771-43 10 00. Vi hjälper dig gärna!


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm