Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Avtalspension PA 16 – fakta

Avtalspension PA 16 är pensionsavtalet för dig som är statligt anställd. Det finns två olika avdelningar, beroende på när du är född. Pensionen består av tre olika delar, och för en av dessa delar kan du göra egna val. Det kallas för ”den valbara” delen och här kan du själv välja hur du vill att pensionspengarna ska förvaltas.

PA 16 Avd II – för dig som är född 1987 och tidigare

Varje månad betalar din arbetsgivare in en premie till den valbara delen som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 30 IBB (inkomstbasbelopp). Du kan själv välja hur du vill placera dessa premier och vilket försäkringsbolag du vill ha som förvaltare. Arbetsgivaren börjar sätta av pengar till PA 16 avdelning II när du är 23 år.

PA 16 Avd I – för dig som är född 1988 och senare

Varje månad betalar din arbetsgivare in en premie till den valbara delen som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 7,5 IBB (inkomstbasbelopp) och 20 procent på lön över 7,5 IBB. Du kan själv välja hur du vill placera dessa premier och vilket försäkringsbolag du vill ha som förvaltare. Det finns ingen nedre åldersgräns för när arbetsgivaren börjar sätta av pengar till PA 16 avdelning I.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får den pension som du skulle ha fått själv, om du avlider innan hela pensionen har betalats ut. Pengarna betalas i första hand ut till din make, registrerade partner eller sambo, och i andra hand till dina barn. Du kan själv ändra turordning eller fördela beloppet mellan flera förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande hos oss.

Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Har du inte återbetalningsskydd fördelas den eventuellt kvarvarande pensionen vid ett eventuellt dödsfall istället till andra försäkrade inom PA16, vilket samtidigt innebär möjlighet att ta del av andras kvarvarande pension.
Läs mer om återbetalningsskydd på Statens tjänstepensionsverk

Utbetalning valbar del

Du som försäkrad bestämmer själv när du vill starta pensionsutbetalning av den valbara delen och meddelar försäkringsbolaget dina önskemål genom att skicka in en skriftlig ansökan. I samband med ansökan gör du ett val hur din pensionsutbetalning ska genomföras, livsvarig utbetalning eller under en valfri tidsbegränsad utbetalningstid på mellan 10 - 20 år. Din pensionsutbetalning beskattas som inkomst av tjänst. 

När kan din pensionsutbetalning inom PA16 tidigast starta?

När din pensionsutbetalning tidigast kan starta beror dels på vilken avdelning du tillhör samt inom avdelning II, även vilket år du är född.

  • Om du tillhör avdelning I – Kan du tidigast starta utbetalning från 63 års ålder.
  • Om du tillhör avdelning II och är född 1966 eller senare – Kan du tidigast starta utbetalning från 63 års ålder.
  • Om du tillhör avdelning II och är född 1965 eller tidigare – Kan du tidigast starta utbetalning från 61 års ålder.

Automatisk utbetalningsstart

Har du inte ansökt om utbetalning innan du fyller 72 år kommer försäkringen automatiskt påbörja livsvarig utbetalning.

Ring upp mig

Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 077-11 11 800
Öppet måndag–fredag 8–16:30.

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm