Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Ersättning till anhöriga om en anställd skulle avlida

  • Dödsfallsförsäkring utan sparinslag
  • Avdragsgill premie för dig som arbetsgivare
  • Utbetalningarna är fria från inkomstskatt

Ersättning till anhöriga om en anställd skulle avlida

  • Dödsfallsförsäkring utan sparinslag
  • Avdragsgill premie för dig som arbetsgivare
  • Utbetalningarna är fria från inkomstskatt

Om tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Du som är arbetsgivare för tjänstemän med kollektivavtal eller hängavtal är normalt skyldig att teckna en tjänstegrupplivförsäkring för dina anställda. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en dödsfallsförsäkring utan sparinslag som ger den anställdes anhöriga ekonomisk ersättning om han eller hon skulle avlida. Men även du som är arbetsgivare utan kollektivavtal kan teckna tjänstegrupplivförsäkring för dina anställda, en så kallad frivillig tjänstegrupplivförsäkring.

Med en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) får den anställde en trygghet för barn och make/maka vid ett eventuellt dödsfall.

Om den anställde avlider betalas ett grundbelopp ut till förmånstagaren vilket framgår i tabellen nedan. Helt belopp betalas om den ordinarie arbetstiden, räknat i genomsnitt per månad, är minst 16 timmar per helgfri vecka. Halvt belopp betalas om arbetstiden är minst 8 timmar men mindre än 16 timmar per helgfri vecka. Grundbeloppets storlek anges i antal prisbasbelopp.

Med eller utan kollektivavtal:
Har den anställde vid dödsfallet fyllt Helt belopp Halvt belopp
18 men inte 55 år 6,00 3,00
55 men inte 56 år 5,50 2,75
56 men inte 57 år 5,00 2,50
57 men inte 58 år 4,50 2,25
58 men inte 59 år 4,00 2,00
59 men inte 60 år 3,50 1,75
60 men inte 61 år 3,00 1,50
61 men inte 62 år 2,50 1,25
62 men inte 63 år 2,00 1,00
63 men inte 64 år 1,50 0,75
64 men inte 65 år 1,00 0,50

Utan kollektivavtal:

Har den anställde vid dödsfallet fyllt Helt belopp Halvt belopp
18 men inte 55 år 9,1 4,55
55 men inte 56 år 8,6 4,3
56 men inte 57 år 8,1 4,05
57 men inte 58 år 7,6 3,8
58 men inte 59 år 7,1 3,55
59 men inte 60 år 6,6 3,3
60 men inte 61 år 6,1 3,05
61 men inte 62 år 5,6 2,8
62 men inte 63 år 5,1 2,55
63 men inte 64 år 4,6 2,3
64 men inte 65 år 4,1 2,05

 

Barntillägg

Om den anställde har arvsberättigat barn som vid dödsfallet ännu inte fyllt 20 år, betalas ett tillägg för varje arvsberättigat barn. Tillägget uppgår, beroende på produkt, till mellan 0,5 och 2 prisbasbelopp eller mellan 0,9 och 2,8 prisbasbelopp per barn, beroende på barnets ålder och den anställdes ordinarie arbetstid.

TGL med grundbelopp 6 prisbasbelopp innehåller även:


Makeförsäkring

TGL med grundbelopp 6 prisbasbelopp innehåller även Makeförsäkring. Om den anställdes make avlider betalas ett försäkringsbelopp ut under förutsättning att makarna har barn, som vid makens dödsfall inte har fyllt 17 år, samt att den avlidne maken inte omfattas av någon egen TGL eller liknande skydd. Försäkringsersättning betalas då ut med 0,25 eller 0,5 prisbasbelopp till den anställde och med 0,5 eller 1 prisbasbelopp till varje barn under 17 år. Storleken på beloppet är beroende av den anställdes ordinarie arbetstid.

Begravningshjälp

I TGL med grundbelopp 6 prisbasbelopp ingår även Begravningshjälp. Om den anställde inte har några förmånstagare betalas i stället en begravningshjälp ut med 0,5 prisbasbelopp till den anställdes dödsbo.

Kollektivavtalad TGL i SEB Pension och Försäkring AB 

Premien är 43 kronor per anställd och månad.
Produktblad Kollektivavtalad TGL i SEB Pension och Försäkring AB 
Villkor Kollektivavtalad TGL i SEB Pension och Försäkring AB

Kollektivavtalad TGL i Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv

Premien är 20 kronor per anställd och månad.
Produktblad kollektivavtalad TGL i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
Villkor Kollektivavtalad TGL i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Frivillig TGL (6 prisbasbelopp) med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring AB

Premien för TGL för företag med pensionsplan i SEB Pension och Försäkring är 43 kronor per anställd och månad.
Produktblad Frivillig TGL (6 prisbasbelopp) i SEB Pension och Försäkring AB 
Villkor Frivillig TGL (6 prisbasbelopp) i SEB Pension och Försäkring AB
Occupational Group Life Insurance For companies with pension plans 

TGL (6 prisbasbelopp) för företag utan kollektivavtal

Premien för TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och Försäkring är 39 kr per anställd och månad.
Produktblad Frivillig TGL (6 prisbasbelopp) för företag utan kollektivavtal
Villkor Frivillig TGL (6 prisbasbelopp) för företag utan kollektivavtal

Frivillig TGL (9,1 prisbasbelopp) i SEB Pension och Försäkring AB

Premien är 120 kronor per anställd och månad.
Produktblad Frivillig TGL (9,1 prisbasbelopp) i SEB Pension och Försäkring AB  
Villkor Frivillig TGL (9,1 prisbasbelopp) i SEB Pension och Försäkring AB 

Du som tidigare har varit ansluten till tjänstegrupplivförsäkring har möjlighet att teckna ett försäkringsskydd som är likvärdigt med det du hade hos din arbetsgivare, en så kallad fortsättningsförsäkring. Försäkringen är en livförsäkring som ger dina nära och kära en förstärkt trygghet om det värsta skulle hända dig.

Faktablad Fortsättningsförsäkring TGL i SEB Pension och Försäkring AB
Ansökan Fortsättningsförsäkring TGL i SEB Pension och Försäkring AB

Kontakta oss

Ring oss måndag–fredag 8:30–16:30.

Är du kund i Gamla Liv?

För dig som har en traditionell försäkring i Gamla Liv publicerar vi löpande information om bland annat portföljfördelning och avkastning.

Information om din försäkring


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm