Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Avtalspension PA 16 - fakta

Avtalspension PA 16 är pensionsavtalet för dig som är statligt anställd. Det finns två olika avdelningar, beroende på när du är född. Pensionen består av tre olika delar, och för en av dessa delar kan du göra egna val. Det kallas för ”den valbara” delen och här kan du själv välja hur du vill att pensionspengarna ska förvaltas.

PA 16 Avd II - för dig som är född 1987 och tidigare

Varje månad betalar din arbetsgivare in en premie till den valbara delen som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 30 IBB (inkomstbasbelopp). Du kan själv välja hur du vill placera dessa premier och vilket försäkringsbolag du vill ha som förvaltare. Arbetsgivaren börjar sätta av pengar till PA 16 avdelning II när du är 23 år.

PA 16 Avd I - för dig som är född 1988 och senare

Varje månad betalar din arbetsgivare in en premie till den valbara delen som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 7,5 IBB (inkomstbasbelopp) och 20 procent på lön över 7,5 IBB. Du kan själv välja hur du vill placera dessa premier och vilket försäkringsbolag du vill ha som förvaltare. Det finns ingen nedre åldersgräns för när arbetsgivaren börjar sätta av pengar till PA 16 avdelning I.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får den pension som du skulle ha fått själv, om du avlider innan hela pensionen har betalats ut. Pengarna betalas i första hand ut till din make, registrerade partner eller sambo, och i andra hand till dina barn. Du kan själv ändra turordning eller fördela beloppet mellan flera förmånstagare genom att skriva ett särskilt förmånstagarförordnande hos oss.
Du betalar ingen avgift för att ha återbetalningsskydd. Har du inte återbetalningsskydd fördelas den eventuellt kvarvarande pensionen vid ett eventuellt dödsfall istället till andra försäkrade inom PA16, vilket samtidigt innebär möjlighet att ta del av andras kvarvarande pension.
Läs mer om återbetalningsskydd på Statens tjänstepensionsverk

Utbetalning


Avdelning II

Utbetalningen av din individuella ålderspension börjar den dag du går i pension, normalt sett den dag du fyller 65 år. Du kan välja att gå i pension tidigare eller senare, dock tidigast vid 61 års ålder. Börjar du ta ut pensionen vid 61 måste du själva ansöka om att starta utbetalningarna och pensionen måste vara slututbetald vid 65 års ålder. För att kunna göra det krävs att du har slutat din anställning inom statlig tjänst. Går du i pension från 65 års ålder är utbetalningarna livsvariga. Din pensionsutbetalning beskattas som vanlig lön.

Avdelning I

Du kan påbörja utbetalningen av din individuella ålderspension från 61 års ålder. Du behöver inte ha slutat din statliga anställning för att starta utbetalningen. Du meddelar själv att du vill börja ta ut din pension och väljer samtidigt under hur lång tid du vill ha utbetalningar, allt från 10 år till livsvarigt. Har vi inte hört något från dig när du fyller 70 år startar vi utbetalningen då. Din pensionsutbetalning beskattas som vanlig lön.

 

Kontakta oss

Vi hjälper dig gärna med din ansökan! Personlig service dygnet runt.

Customer service