Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Betala dödsboets räkningar

Räkningar som den avlidne har registrerat på sin internetbank betalas automatiskt. Ett brev har skickats till den avlidnes adress, där vi skriver vilka räkningar det gäller. I vissa fall hjälper vi dig att betala dödsboets räkningar upp till 12 månader efter dödsfallet. Tjänsten Betalningsuppdrag dödsbo är kostnadsfri och skickas portofritt till SEB.

Med betalningsuppdraget kan exempelvis begravningskostnader, hyra, el- och telefonräkningar betalas under förutsättning att räkningen är utställd i dödsboets eller den avlidnes namn. Utlägg mot kvitto för insättning på eget konto eller betalningar till utlandet är inte möjligt via betalningsuppdraget.

Så här fungerar det:

 1. Fyll i betalningsuppdraget  
 2. Skriv under och skicka betalningsuppdraget tillsammans med kopia på räkningarna. Kopiera även baksidan om det finns information om betalningen där.
 3. Om du skriver egna inbetalningskort är det viktigt att OCR-nummer eller annan referens finns med.
 4. Skriv adressen på ett vanligt kuvert, SEB betalar portot.
  Frisvarsadress:
  SEB Svarspost 2032 7824
  208 34 Malmö
 5. Räkningen betalas normalt inom fem arbetsdagar från det att SEB mottagit betalningsuppdraget.
 6. Du får ett kvitto på betalda räkningar skickat till den adress som noterats på betalningsuppdraget.

Om betalningsuppdraget är ofullständigt ifyllt eller om det saknas tillräckligt med pengar på konto för att betala insända räkningar kommer vi antingen betala den eller de räkningar som banken anser bör prioriteras eller skicka information om att uppdraget inte kan utföras.

Customer service