Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Checklista: 6 tips att tänka på vid en separation

 1. Så här går en skilsmässa till

  Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten på den ort där ni är folkbokförda. Tingsrätten kan också besluta om frågor som hänger ihop med skilsmässa, till exempel frågor om vårdnad om barn.

  Om ni är överens om att skiljas gör ni en gemensam ansökan på en särskild blankett hos domstol.se. Ni kan då beviljas skilsmässa direkt utan betänketid under förutsättning att ni inte har barn under 16 år.

  Om ni inte är överens lämnar den som vill skiljas in en ansökan om stämning av äktenskapsskillnad.

  Ni måste alltid bifoga personbevis som ni beställer på skatteverket.se.

  För många gäller däremot betänketid om minst sex månader innan tingsrätten kan döma till äktenskapsskillnad. Det gäller om:
  1. Ni är överens om att ha betänketid
  2.Någon av er har vårdnaden och bor tillsammans med barn under 16 år. Det gäller både om barnet är gemensamt eller bara den ena förälderns
  3. Den andra partnern motsätter sig skilsmässa

  Tingsrätten beslutar om när betänketiden börjar och slutar. Kom ihåg att den som vill att skilsmässan ska gå igenom måste begära så kallad fullföljd. Denna måste komma in till tingsrätten efter att de sex månaderna har gått och senast inom ett år från det att betänketiden började. Om inte det sker är ni fortfarande gifta.

  Om ni har bott isär i mer än två år kan ni få skilsmässa direkt, även om ni har barn eller inte är överens om att skiljas.

  Oavsett om du själv börjat fundera på skilsmässa eller är den som blir lämnad kan det vara bra att ta kontakt med en familjerättsjurist för att få koll på hur det går till och vilka rättigheter och skyldigheter du och den andra parten har. Många som är överens om allt klarar sig ofta utan juridisk hjälp, men om ni är oense kan det vara bra att ta hjälp.
  Ta hjälp av en familjejurist hos vår samarbetspartner Lexly

 2. Så här går en separation till om du är sambo

  Ogifta som bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden, så kallade sambor, är inte jämställda med gifta. Som sambo är huvudregeln att endast bostad och bohag, som ni har skaffat för att använda gemensamt, ska delas lika vid en separation. Detta oavsett vem av er som har köpt och betalat bostaden. En bostad som skaffades före samboskapet ska inte delas. Men om ni byter bostaden till en ny under förhållandet blir den nya bostaden samboegendom som ska delas. All annan egendom, exempelvis bilar, fritidshus och sparande går utanför delningen.

  Som sambor gäller det att tänka till mer än som gifta. Vem äger och betalar vad? Genom att skriva ett samboavtal kan ni avtala bort bodelningsreglerna. Då äger var och en sina tillgångar och skulder, inklusive bostad och bohag. Ta gärna hjälp av jurist för att få det rätt från början.

  Det går dock inte att avtala bort hela sambolagen. Vid en separation är det den av er som har det största behovet av bostaden, oftast den som har vårdnad av barn, som har rätt att få bostaden på sin lott i bodelningen. Då ska den som behåller bostaden lösa ut den andre till halva nettomarknadsvärdet. Sambolagen ger även utökat skydd om bostaden är hyresrätt eller bostadsrätt. Även om bostaden inte skulle vara samboegendom kan det finnas fall då den som bäst behöver bostaden får behålla den. Den som behåller bostaden ska då betala hela bostadens värde till den andre. Regeln gäller endast för hyresrätt och bostadsrätt och inte för fastighet eller tomträtt.

  Oavsett om du själv har börjat fundera på att separera från ett samboförhållande eller är den som har blivit lämnad kan det vara bra att ta kontakt med en familjerättsjurist för att få koll på hur det går till och vilka rättigheter och skyldigheter ni båda har. Många som är överens om allt klarar sig ofta utan juridisk hjälp, men om ni är oense kan det vara bra att ta hjälp.

  Ta hjälp av en familjejurist hos vår samarbetspartner Lexly

 3. Tänk på detta om du har barn

  Bra att veta om du är gift och ska skilja dig
  Om föräldrarna är gifta med varandra har de båda vårdnaden om de gemensamma barnen. Den gemensamma vårdnaden fortsätter normalt även efter skilsmässan. Är man vårdnadshavare är man även förmyndare för sina barn. Om man vill att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden måste domstolen besluta om det. Det gäller att komma ihåg att det alltid är barnets bästa som ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge och att även barnets vilja har betydelse.

  Bra att veta om du är sambo och ska separera
  Kom ihåg att det är skillnad mellan att vara gift och att vara sambo när du skaffar barn. I ett samboförhållande måste fadern bekräfta sitt faderskap hos de sociala myndigheterna. På så sätt får även han vårdnaden om barnet. När man är vårdnadshavare är man även förmyndare för sina barn. Om man vill att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden måste domstolen besluta om det. Det gäller att komma ihåg att det alltid är barnets bästa som ska vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge och att även barnets vilja har betydelse.

  Övrigt att tänka på kring barnen
  Vill du ha mer information och hjälp gå in på MFoF.se (Myndigheten för familjerätt och föräldrastöd). MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. De har mycket matnyttig information. Annan bra information hittar du på Försäkringskassans avsnitt om separerade föräldrar. Om ni inte kommer överens vänd er i första hand till er kommun för att få hjälp.

 4. Se över era fullmakter

  Se över vilka fullmakter ni har mellan varandra. Eftersom många föräldrar sparar till sina barn kan det vara en bra idé att se över sparandet och eventuella föräldrafullmakter vid separation eller skilsmässa. Kontakta oss så hjälper vi er både med fullmakterna och att fortsätta spara till barnen även som separerade. 
  Kontakta oss för att boka ett möte

 5. Skriv ett bodelningsavtal

  Ett bodelningsavtal är ett juridiskt dokument där du och din partner delar upp era tillgångar och skulder. Avtalet ska vara skriftligt och undertecknas av båda. Det finns ingen generell blankett för detta utan det bästa är att ta hjälp av en jurist. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån. Det är frivilligt att lämna in bodelningsavtalet till Skatteverket för registrering.

  Ett bodelningsavtal är viktigt både för gifta och sambor vid en separation. 

  Vid skilsmässa 
  Som huvudregel bör man alltid skriva ett bodelningsavtal i nära anslutning till skilsmässan annars finns risk för att ena maken eller makan flera år senare kräver en bodelning. Det finns nämligen möjlighet att kräva bodelning i flera år efter en skilsmässa.

  Om man bara har enskild egendom och ingen vill ta över en bostad från den andra behöver man inte göra en bodelning. Enskild egendom är sådan egendom som bara tillhör dig och som du har fått antingen via ett testament (arv) eller äktenskapsförord. Om man däremot har saker som ska delas och bestämmer sig för att inte dela på dem ska man ändå göra ett bodelningsavtal där man talar om detta. Annars kan som sagt ena maken eller makan flera år senare komma och kräva en bodelning. 

  Vid separation 
  Det är även viktigt att skriva ett bodelningsavtal när sambor ska separera. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån efter er separation.

  Det är endast bostad och bohag (möbler, elektronikprylar, husgeråd m.m.) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans som tas upp i ett bodelningsavtal. Det ni ägde innan ni blev sambor räknas inte. Tänk på att skriva bodelningsavtal i nära anslutning till separationen. Det finns möjlighet att kräva bodelning i upp till ett år efter att du och din sambo har separerat och flyttat isär.
  Få hjälp med att skriva ett bodelningsavtal hos vår samarbetspartner Lexly 

 6. Att tänka på efter separationen

  Oftast innebär en separation att privatekonomin bör ses över. Helt plötsligt är det endast en inkomst som ska räcka för hushållet och för många innebär det en försämrad ekonomi. Gör en realistisk budget redan från början och ifrågasätt dina utgifter och ditt boende. Oftast är boendet den största frågan, i synnerhet om man har familj och bor i en storstad. Det finns inga perfekta lösningar, men det är viktigt att försöka tänka långsiktigt och inte låsa upp sig i ett dyrt boende som riskerar den egna ekonomin. 

  När det är dags att köpa din egen bostad kan du antingen överta befintliga bolån eller ansöka om nytt lån. Vid dessa tillfällen är det bäst att först boka ett möte hos oss. Oftast behöver du ha med dig följande dokument till detta möte: 

  - Bodelningsavtal
  - Ansökan om äktenskapsskillnad (om bodelningsavtalet inte är klart)
  - Dokument som styrker enskild egendom
  - Arbetsgivarintyg

  Gör upp en budget och få koll på ekonomin 
  Fyll i några uppgifter och se hur mycket du får låna