Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

När och hur betalas arvet ut?

Innan vi kan betala ut arvet och föra över tillgångar som finns hos oss behöver bouppteckningen vara registrerad hos Skatteverket. Om det finns flera dödsbodelägare behöver också ett arvskifte göras. Det betyder att ni dokumenterar hur tillgångarna ska delas upp mellan er. När det är klart kan du kontakta oss för att få hjälp med utbetalning av arvet.

Innan du börjar

Om dödsboet har bolån eller andra krediter behöver de hanteras på ett av våra bankkontor innan tillgångarna kan fördelas. Samma sak gäller om det finns värdefack eller bankbok. Finns det gemensamma konton med exempelvis efterlevande make/maka behöver ett nytt eget konto med tillhörande tjänster öppnas till den efterlevande.

Vid överlåtelse av värdepapper

Fondkonto

Den som ska få fonder överförda till sig från ett fondkonto behöver själv ha ett fondkonto i SEB. Saknar du fondkonto i SEB behöver du öppna ett via internetbanken, är du inte kund blir du det enkelt här på vår webbplats. 

Investeringssparkonto (ISK)

Den som ska få tillgångar överförda till sig från ett ISK behöver ha ett ISK i SEB. Saknar du ISK i SEB behöver du öppna ett via internetbanken, är du inte kund blir du det enkelt här på vår webbplats.

Aktier och övriga värdepapper på depå eller vp-konto/servicekonto

Den som ska få aktier eller andra värdepapper kan få det överfört till valfri bank eller institut.

Tänk på att vid försäljning av dödsboets värdepapper och fonder kan det eventuellt utlösas en reavinst som tas upp till beskattning i dödsboet.

Ta med det här till banken när du vill få arvet utbetalt

För att vi ska kunna betala ut pengar och fördela värdepapper behöver du besöka något av våra bankkontor. Ring oss på 0771-365 365 för att förboka ett möte. Under mötet samlar vi in alla handlingar och skickar sedan ärendet vidare till vår specialistgrupp som genomför arvskiftet. Handläggningstiden kan variera och beror på antal inkomna ärenden. Ditt ärende handläggs i turordning. 

Ta med dig följande handlingar:

 1. Bouppteckningen i original eller en vidimerad kopia.
 2. Om det finns flera dödsbodelägare behöver du ta med en ifylld blankett om hur dödsboets tillgångar hos oss ska fördelas mellan dödsbodelägarna. Blanketten behöver skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Om ni är fler än sex dödsbodelägare kan blanketten inte användas. Fyll i blanketten direkt på din dator eller skriv ut och fyll i den för hand. 
  Fördelning av dödsboets tillgångar i SEB (pdf).
 3. Om det finns dödsbodelägare som inte är närvarande vid besöket på banken behöver du ta med fullmakter i original.
  Fyll i och skriv ut: Fullmakt Dödsbo (pdf)
 4. Är ni fler än sex dödsbodelägare tar ni med er arvskifteshandlingen och blanketten Kontouppgifter dödsbodelägare.
  Fyll i och skriv ut: Kontouppgifter dödsbodelägare (pdf) 
 5. Övriga handlingar, exempelvis lagakraftvunnet testamente, förordnande från tingsrätt eller godkännande från överförmyndarnämnd.

Att tänka på

Det kan vara klokt att lämna kvar ett konto i dödsboets namn för att hantera skattebetalningar året efter sista deklarationen i dödsboet. Därefter kan det stängas.

Få hjälp med bouppteckning och arvskifte hos vår samarbetspartner Lexly

Bli kund

Du som har Mobilt BankID kan snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund på 3 minuter

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.