Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Se till att få en jämställd ekonomi och pension

Sverige är i ett internationellt perspektiv långt framme när det gäller ekonomisk jämställdhet. Men vi är inte helt framme än och i stora delar går utvecklingen för långsamt. 

Av kärlek och omtanke, tänk på att värna om varandras ekonomi om något oförutsett händer i livet. Vi ger dig tips om att dela lika på ansvaret som förälder och se till att båda har en trygg pension. Dessutom är det viktigt att se över ert försäkrings­skydd och fundera över en framtids­fullmakt.

Ju mer överens ni är om er gemensamma ekonomi desto mindre är risken för konflikter om pengar. Därför är det klokt att, oavsett vad som händer, fundera på hur vardera parten ska kunna klara sig ekonomiskt på egen hand – både på kort och på lång sikt.

6 tips för en mer jämställd ekonomi

1. Jobba heltid

Om det är möjligt, försök att jobba heltid. Längre perioder av deltidsarbete påverkar dina avsättningar till bland annat socialförsäkringar. Deltidsarbete påverkar också karriärmöjligheter, löneutveckling och på sikt både tjänstepension och allmän pension. Om familjesituationen kräver deltid, försök att dela på deltiden. Bättre att båda går ned till exempelvis 90 procent än att en går ner till 80 och den andra jobbar heltid.
Räkna ut hur mycket din deltid påverkar pensionen

2. Dela på föräldraledigheten

Statistik visar att uttag av föräldrapenningen inte är jämställd, vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser för främst kvinnor. Ofta räknar man på själva föräldraledigheten, men missat de långsiktiga konsekvenserna av ett ojämnställt uttag.

3. Dela på vab

Det ojämna uttaget av föräldraledighet brukar också leda till ojämnt uttag av vab-dagar, vilket ytterligare ökar de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Se till att diskutera hur ni ska fördela vab-andet mellan er. Fatta ett medvetet beslut och tänk på vilka de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna blir av er strategi.

4. Dela på oavlönat arbete

En skev fördelning av föräldradagar, vab och deltid gör ofta att kvinnor tar ett större ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet. Det är ett mönster som riskerar att hänga kvar långt efter att barnen vuxit upp och vab-dagarna är förbi. En förutsättning för att det avlönade arbetet ska bli jämställt är därför att även det oavlönade arbetet i hemmet fördelas rättvist.

5. Komplettera med eget sparande

Se till så att ni båda har ett eget sparande. Och kompensera särskilt den som drar tyngst lass hemma och kanske yrkesarbetar deltid. Kom ihåg att skriva ett äktenskapsförord som gör sparandet till enskild egendom. I annat fall kommer sparandet ingå i det som ska delas vid en skilsmässa och då försvinner poängen.

Om ni har ett gemensamt konto – tänk på att också ha ett eget konto. Då blir det enklare att betala räkningarna om någon av er går bort. För att komma åt pengarna på det gemensamma kontot behövs ett eget konto dit man kan föra över pengarna.
Börja spara och placera pengar

6. Se till att få en jämställd pension

Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner är stor – och det är kvinnorna som oftast är förlorarna. Statistik visar att de med lägst pensioner är frånskilda kvinnor. Bäst pension har de som förlorat sin make i ett dödsfall. Änkornas pensioner är i snitt 13 procent högre än de frånskildas. Tänk därför igenom hur livet som frånskild skulle kunna se ut, dels därför att de pensionsekonomiska skyddsnäten fungerar sämre vid skilsmässa än vid dödsfall och dels därför att det är långt fler som skiljer sig än som blir änka. 

Ett konkret sätt för att minska problemet är att till att börja med överlåta sin pensionsrätt för premiepensionen till sin partner. Det kan också vara en idé att ni ser över fördelningen av pensionssparandet. Om en av er till exempel går ner i arbetstid under en längre period, se då till att den personen kompenseras och har möjlighet till ett extra sparande till pensionen. Kom ihåg att skriva ett äktenskapsförord som gör sparandet till enskild egendom. I annat fall kommer sparandet ingå i det som ska delas vid en skilsmässa och då försvinner poängen.
Räkna ut hur mycket din deltid påverkar pensionen

Börja spara och placera pengar

Läs vår artikel: Ge bort premiepensionen till din partner

Om en av er går ner i arbetstid under en längre period se till att den personen kompenseras med till exempel ett extra sparande.

Se över ert försäkringsskydd

Försäkringar ska ge trygghet nu och för framtiden. En mycket viktig och samtidigt skrämmande fråga man kan behöva ställa sig är; Vad händer med min familj och deras ekonomi om jag plötsligt skulle avlida? Vilka försäkringsersättningar får min familj från olika håll?

Många yngre familjer med nyinköpta hus har en tung lånebörda som bygger på att det finns två inkomster. Om den ena dör kan den efterlevande få svårt att hantera kostnaderna ensam. Lösningen kan vara att skaffa livförsäkringar som gör att det betalas ut ett engångsbelopp vid ena partens bortgång. Samhället ger ett visst skydd för efterlevande vid en persons bortgång, tidsbegränsad omställningspension och i vissa fall barnpension. Och de som har tjänstepension via sin arbetsgivare har oftast någon form av efterlevandeskydd. Men det blir, åtminstone i ett lite längre perspektiv, ändå väsentligt mindre pengar i plånboken om någon av familjens inkomsttagare avlider. För ett par med gemensamma barn, och där ingen har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, är den enklaste och billigaste lösningen att teckna ett bolåneskydd. I övriga fall bör du och din partner teckna en livförsäkring eller grupplivförsäkring på varandras liv.

Läs mer och ansök om låneskydd

Om du skulle bli långvarigt sjuk så kan det påverka din privatekonomi dramatiskt. Sjukpenningen sjunker kraftigt efter 90 dagars sjukskrivning. Särskilt om du är höginkomsttagare bör du därför fundera på att teckna en separat sjukförsäkring som täcker upp delar av det som inte täcks av den allmänna sjukförsäkringen och eventuell tjänstepension. Ha även som vana att med jämna mellanrum se över försäkringsskyddet så att det matchar era nuvarande behov.

Ring oss på 077-11 11 800 så hjälper vi dig se över dina liv- och sjukförsäkringar.

Se över dina övriga försäkringar kostnadsfritt hos vår samarbetspartner Trygg Hansa

Skaffa en framtidsfullmakt

Lagen om framtidsfullmakt innebär att du kan bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och omfattar både ekonomiska och personliga angelägenheter.
Få hjälp med att skriva framtidsfullmakt hos vår samarbetspartner Lexly

Mall för framtidsfullmakt (Svenska Bankföreningen)

Bli kund

Nu kan du som har Mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund på 3 minuter

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.