Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Checklista: 5 tips när du ska gifta dig

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

 1. Praktiskt att tänka på före vigseln

  Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

  När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Ni ska lämna båda intygen till vigselförrättaren. Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intygen och skickar dem till Skatteverket.

  Undvik också att låna till bröllopet. Starta i stället ett speciellt sparande och försök att inte ta av buffertsparandet – det kan ni behöva till annat.

 2. Skriv äktenskapsförord och testamente

  När man gifter sig vill man helst inte tänka tanken att äktenskapet kanske en gång ska upphöra. Trots det händer det ganska ofta att par går skilda vägar. Genom att tänka efter före går det att undvika onödiga diskussioner och ekonomiska konflikter. Så skriv äktenskapsförord om ni vill att viss egendom inte ska ingå i giftorätten och delas lika.

  Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan makar som reglerar vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Enskild egendom är det som bara tillhör dig och som inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning, till exempel vid skilsmässa. Om ni inte skriver ett äktenskapsförord blir i princip all egendom, även det ni ägde före äktenskapet, giftorättsgods och delas lika vid eventuell skilsmässa. Formkraven på ett äktenskapsförord är inte lika stränga som för ett testamente, men det måste vara skriftligt, undertecknat av makarna och registrerat hos Skatteverket, som sköter äktenskapsregistret.

  Det finns inga blanketter eftersom äktenskapsförordet kan se ut på olika sätt. Därför kan det vara bra att kontakta en familjejurist för att få hjälp med att skriva av avtalet. Avtalet kan skrivas när som helst – både inför och under äktenskapet. Det går alltid att ändra avtalet, men kom ihåg att varje gång ni skriver ett nytt måste ni registrera det hos Skatteverket. Läs gärna mer på skatteverket.se.

  Skriv testamente
  Huvudregeln är att makar ärver varandra. Det innebär att gemensamma barn får vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande maken eller makan dör. Barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn, har rätt att få ut sitt arv direkt. Finns det bara särkullbarn har maken eller makan i princip ingen arvsrätt alls om det inte finns ett testamente.

  Det finns regler som säger hur arvet efter en avliden ska fördelas, den så kallade legala arvsordningen. Vill man inte att den ska gälla måste det skrivas ett testamente där det klargörs hur man vill fördela kvarlåtenskapen. Ta gärna hjälp av familjejurist – framförallt om det både finns gemensamma barn och särkullbarn (barn från tidigare förhållanden). Genom att skriva testamente hjälper du dina anhöriga att veta vad du vill.

  Det är också vanligt att föräldrar skriver in i testamentet att arvet efter dem ska vara barnens enskilda egendom.

  Även om man inte vill tänka det värsta bör man också fundera över vad som händer om hela eller delar av familjen skulle omkomma. Vem ska då ärva? Tänk om bara omyndiga barn finns kvar, vem eller vilka vill ni då ska ta hand om barnen?

  Om det inte finns legala arvingar hamnar arvet hos Allmänna arvsfonden.
  Få hjälp med att skriva äktenskapsförord och testamente hos vår samarbetspartner Lexly

 3. Se till att få en jämställd ekonomi och pension

  Sverige är i ett internationellt perspektiv långt framme när det gäller ekonomisk jämställdhet. Men vi är inte helt framme än och i stora delar går utvecklingen för långsamt. Av kärlek och omtanke, tänk därför på att värna om varandras ekonomi om något oförutsett händer i livet. Med en jämställd ekonomi skapar ni bättre förutsättningar för varandra att bygga upp en egen ekonomisk trygghet vid sidan av den gemensamma. Ju mer överens ni är om er gemensamma ekonomi desto mindre är risken för konflikter om pengar. Därför är det klokt att, oavsett vad som händer, fundera på hur vardera parten ska kunna klara sig ekonomiskt på egen hand – både på kort och på lång sikt.

  Här är 6 tips för en mer jämställd ekonomi:­
  ­

  1. Jobba heltid
  Om det är möjligt, försök att jobba heltid. Längre perioder av deltidsarbete påverkar dina avsättningar till bland annat socialförsäkringar. Deltidsarbete påverkar också karriärmöjligheter, löneutveckling och på sikt både tjänstepension och allmän pension. Om familjesituationen kräver deltid, försök att dela på deltiden. Bättre att båda går ned till exempelvis 90 procent än att en går ner till 80 och den andra jobbar heltid.
  Räkna ut hur mycket din deltid påverkar pensionen

  2. Dela på föräldraledigheten
  Statistik visar att uttag av föräldrapenningen inte är jämställd, vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser för främst kvinnor. Ofta räknar man på själva föräldraledigheten, men missat de långsiktiga konsekvenserna av ett ojämnställt uttag.

  3. Dela på vab
  Det ojämna uttaget av föräldraledighet brukar också leda till ojämnt uttag av vab-dagar, vilket ytterligare ökar de ekonomiska skillnaderna mellan män och kvinnor. Se till att diskutera hur ni ska fördela vab-andet mellan er. Fatta ett medvetet beslut och tänk på vilka de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna blir av er strategi.

  4. Dela på oavlönat arbete
  En skev fördelning av föräldradagar, vab och deltid gör ofta att kvinnor tar ett större ansvar för det oavlönade arbetet i hemmet. Det är ett mönster som riskerar att hänga kvar långt efter att barnen vuxit upp och vab-dagarna är förbi. En förutsättning för att det avlönade arbetet ska bli jämställt är därför att även det oavlönade arbetet i hemmet fördelas rättvist.

  5. Komplettera med eget sparande
  Se till så att ni båda har ett eget sparande. Och kompensera särskilt den som drar tyngst lass hemma och kanske yrkesarbetar deltid. Kom ihåg att skriva ett äktenskapsförord som gör sparandet till enskild egendom. I annat fall kommer sparandet ingå i det som ska delas vid en skilsmässa och då försvinner poängen.

  Om ni har ett gemensamt konto – tänk på att också ha ett eget konto. Då blir det enklare att betala räkningarna om någon av er går bort. För att komma åt pengarna på det gemensamma kontot behövs ett eget konto dit man kan föra över pengarna.
  Börja spara och placera pengar

  6. Se till att få en jämställd pension
  Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner är stor – och det är kvinnorna som oftast är förlorarna. Statistiken visar att de med lägst pensioner är frånskilda kvinnor. Bäst pension har de som förlorat sin make i ett dödsfall. Änkornas pensioner är i snitt 13 procent högre än de frånskildas. Tänk därför igenom hur livet som frånskild skulle kunna se ut, dels därför att de pensionsekonomiska skyddsnäten fungerar sämre vid skilsmässa än vid dödsfall och dels därför att det är långt fler som skiljer sig än som blir änka. 

  Ett konkret sätt för att minska problemet är att till att börja med överlåta sin pensionsrätt för premiepensionen till sin partner. Det kan också vara en idé att ni ser över fördelningen av pensionssparandet. Om en av er till exempel går ner i arbetstid under en längre period, se då till att den personen kompenseras och har möjlighet till ett extra sparande till pensionen. Kom ihåg att skriva ett äktenskapsförord som gör sparandet till enskild egendom. I annat fall kommer sparandet ingå i det som ska delas vid en skilsmässa och då försvinner poängen.
  Räkna ut hur mycket din deltid påverkar pensionen

  Börja spara och placera pengar

  Läs vår artikel: Ge bort premiepensionen till din partner
 4. Se över ert försäkringsskydd

  Försäkringar ska ge trygghet nu och för framtiden. En mycket viktig och samtidigt skrämmande fråga man kan behöva ställa sig är; Vad händer med min familj och deras ekonomi om jag plötsligt skulle avlida? Vilka försäkringsersättningar får min familj från olika håll?

  Många yngre familjer med nyinköpta hus har en tung lånebörda som bygger på att det finns två inkomster. Om den ena dör kan den efterlevande få svårt att hantera kostnaderna ensam. Lösningen kan vara att skaffa livförsäkringar som gör att det betalas ut ett engångsbelopp vid ena partens bortgång. Samhället ger ett visst skydd för efterlevande vid en persons bortgång, tidsbegränsad omställningspension och i vissa fall barnpension. Och de som har tjänstepension via sin arbetsgivare har oftast någon form av efterlevandeskydd. Men det blir, åtminstone i ett lite längre perspektiv, ändå väsentligt mindre pengar i plånboken om någon av familjens inkomsttagare avlider. För ett par med gemensamma barn, och där ingen har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, är den enklaste och billigaste lösningen att teckna ett bolåneskydd. I övriga fall bör du och din partner teckna en livförsäkring eller grupplivförsäkring på varandras liv.

  Om du skulle bli långvarigt sjuk så kan det påverka din privatekonomi dramatiskt. Sjukpenningen sjunker kraftigt efter 90 dagars sjukskrivning. Särskilt om du är höginkomsttagare bör du därför fundera på att teckna en separat sjukförsäkring som täcker upp delar av det som inte täcks av den allmänna sjukförsäkringen och eventuell tjänstepension. Ha även som vana att med jämna mellanrum se över försäkringsskyddet så att det matchar era nuvarande behov.

  Ring oss på 077-11 11 800 så hjälper vi dig se över dina liv- och sjukförsäkringar.

  Se över dina övriga försäkringar kostnadsfritt hos vår samarbetspartner Trygg Hansa

 5. Skaffa en framtidsfullmakt

  Lagen om framtidsfullmakt innebär att du kan bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och omfattar både ekonomiska och personliga angelägenheter.
  Få hjälp med att skriva framtidsfullmakt hos vår samarbetspartner Lexly

  Mall för framtidsfullmakt (Svenska Bankföreningen)