Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Trygga din familj och skriv testamente

Om ni är sambor bör ni skriva testa­mente till förmån för varandra. Utan testamente ärver barnet sin avlidne förälder och sambon får ingenting i arv.

Det kan till exempel innebära att den efterlevande föräldern måste ta lån på bostaden för att kunna betala ut arvet till barnet. I värsta fall kanske bostaden behöver säljas. Genom testamente kan ni minska barnets arv (så kallad laglott) till hälften.

Fundera också på att teckna varsin livförsäkring med varandra som förmånstagare så att det går att lösa ut barnets andel.

Om ni är gifta och bara har gemensamma barn ärver ni varandra och barnet får ut sitt arv först när båda föräldrarna är borta. Men särkullbarn, barn från tidigare förhållanden, har alltid rätt att få ut sin laglott vid sin förälders död.

8 av 10 saknar testamente – trots att sambor inte ärver varandra automatiskt. Det kan få allvarliga konsekvenser för den efterlevande partnern.

Se över dina försäkringar

Försäkringar ska ge oss trygghet nu och för framtiden. Så det kan vara bra att se över försäkringsskyddet nu när ni bildar familj och komplettera det när livssituationen förändras.

Barnförsäkring och gravidförsäkring

En gravidförsäkring kan ge ersättning för vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, men när ditt barn är fött ger en sjuk- och olycksfallsförsäkring ett extra skydd som komplement till det allmänna skyddet. Vi har en fri sjukvård och vi räknar med att barnen senare i livet har olycksfallsförsäkring i förskola och skola. Men det skyddet är ganska begränsat. Olycksfallsförsäkringen gäller bara i skolan och på vägen till och från skolan. Och om något skulle hända ditt barn, en sjukdom eller en olycka, som i framtiden begränsar barnets möjligheter att jobba och tjäna pengar kan du inte räkna med att mer än minimibehoven täcks. För en god privatekonomi och valmöjligheter behövs ett större tillskott i en sådan situation.

Bolåneskydd eller livförsäkring vid dödsfall

Det kan vara bra att fundera på hur din ekonomi skulle påverkas om din partner plötsligt skulle avlida. Oftast kan den efterlevande inte klara av kostnaderna själv. Lösningen kan vara att skaffa livförsäkringar där det betalas ut ett engångsbelopp vid ena partens bortgång. Samhället erbjuder ett visst skydd för efterlevande, tidsbegränsad omställningspension och i förekommande fall barnpension. Men det blir oftast på sikt väsentligt mindre pengar i plånboken om en av familjens inkomsttagare avlider.

För ett par som har gemensamma barn och där ingen har barn från tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, är den enklaste och billigaste lösningen att teckna ett bolåneskydd som löser hela eller delar av bolånet om det värsta skulle hända. I övriga fall bör du och din partner teckna vanliga grupplivförsäkringar på varandras liv.

Låneskydd vid inkomstbortfall

För den som blir långvarigt sjuk eller arbetslös sjunker inkomsten kraftigt. Det är ett orosmoment särskilt för den som har stora utgifter för exempelvis bolån. Tecknar du låneskydd går försäkringen in och betalar räntor och amorteringar under perioder med inkomstbortfall.

Sjukförsäkring – ersättning vid långvarig sjukdom

En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar din ekonomi så mycket, men om din sjukskrivning blir långvarig kan det bli mer kännbart. Med vår sjukförsäkring kan du kompensera din inkomstförlust med upp till 90 procent av lönen.

Arbetslöshetsförsäkring

Många har ett försäkringsskydd genom sin anställning som täcker upp delar av inkomstbortfallet vid sjukdom eller arbetslöshet. Fråga din arbetsgivare eller fackförening om du har något kompletterande försäkringsskydd om du blir sjuk eller arbetslös.

Hemförsäkring

Alla behöver en hemförsäkring. Den gäller för alla som bor tillsammans och är folkbokförda på samma adress. En hemförsäkring innehåller ett antal moment, som till exempel ersättning för stöld av föremål, ersättning vid brand, ansvarsförsäkring (så kallad drulleförsäkring) och reseskydd. Hem- och villaförsäkring täcker också skador på byggnaden.

Olycksfallsförsäkring

De flesta har någon form av olycksfallsförsäkring som gäller på jobbet och till eller från arbetsplatsen. Med en privat olycksfallsförsäkring får du ett mer heltäckande skydd, som bland annat täcker merkostnader vid olycksfall, tandvårdskostnader, resekostnader och ger ersättning vid medicinsk invaliditet.
Få hjälp med testamente genom vår samarbetspartner Lexly
Ring oss på 077-11 11 800 så hjälper vi dig se över dina liv- och sjukförsäkringar
Se över dina övriga försäkringar kostnadsfritt hos vår samarbetspartner Trygg Hansa

Bli kund

Nu kan du som har Mobilt BankID snabbt och smidigt komma igång med våra tjänster.

Bli kund på 3 minuter

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.