Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropa Små- och Medelstora bolag öppnar för sälj på måndag 28 mars

Fonderna SEB Östeuropafond och SEB Östeuropa Små- och Medelstora bolag, har sedan den 28 februari varit stängda för handel. Vid stängningen den 28 februari var de två fondernas exponering mot den ryska marknaden ca 35–40 %.

När fonder med exponering mot Ryssland delvis öppnar upp för handel (möjlighet att lägga säljorder) väcks frågorna om hur man som kund bör agera.

De ryska innehaven i fonderna värderas för närvarande till nära noll. Hur dessa innehav kommer värderas framöver går i nuläget inte att säga. Den huvudsakliga anledningen till att värderingen just nu är nära noll beror på att det inte går att handla underliggande tillgångar, inte att underliggande tillgångar har tappat hela sitt värde. Värdet på de ryska tillgångarna är okänt då den ryska börsen är stängd. Vid en försäljning av andelar i fonden realiseras värdenedgången i de ryska innehaven.

Värdenedgången i dessa innehav har redan skett, och den går således inte kan undvika. Däremot kvarstår möjligheten att innehaven kan komma att värderas högre om/när marknaden återgår till normal handel.

Ett beslut att behålla eller sälja sina fondandelar i fonder med exponering i Ryssland bör grundas på din syn på övriga exponeringar i fonden (och din bedömning av sannolikheten att ryska innehav kommer värderas högre än nära noll framöver). Fondbolaget har för avsikt att sälja de ryska innehaven så snart marknadsförhållandena tillåter och därefter kommer SEB Östeuropafond och SEB Östeuropa Små- och Medelstora bolag placera i Östeuropa ex Ryssland.

Förutom Ryssland har båda fonderna en stor exponering mot Polen. Några av de övriga marknaderna är Turkiet, Tjeckien och Ungern. Såväl Polen som Ungern hade innan kriget en tydligt positiv ekonomisk utveckling, men vilka konsekvenser utvecklingen i Ukraina får för regionens ekonomier är svårbedömda.

SEB har ingen rekommendation på SEB Östeuropafond och SEB Östeuropa Små- och Medelstora bolag.

SEB Östeuropafond och SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag öppnar för försäljning

Det här gäller för fondförsäkring

Fonder som är stängda för handel

Nedanstående fonder är stängda för handel och orderläggning i fondförsäkring. Det innebär att fondbyten i fonderna inte kan utföras. Stängningen kan även påverka återköp och flytt av försäkring samt vissa utbetalningar. Observera att värdet på fonderna som anges baseras på senast kända kurs från fondbolagen i slutet av februari. Det faktiska värdet på fonderna, och därmed hela försäkringen, är okänt eftersom fonderna inte kan värderas.

East Capital Ryssland SE0000777708
Schroder Emerging Europe (A EUR) LU0106817157


Fonder som är öppna för försäljning

Från och med den 28 mars 2022 är det åter möjligt att sälja fondandelar i nedanstående fonder, vilket gör det möjligt att göra fondbyten från dessa fonder inom fondförsäkring. Fonderna kommer även fortsättningsvis att vara stängda för köp (och därmed är det inte möjligt att göra byten till fonderna i fondförsäkring).

SEB Östeuropafond SE0000433203
SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag LU0086828794


Ändrad fondfördelning för kommande inbetalningar

Om du har valt någon av de fyra ovan nämnda fonderna i din fondförsäkring som fondfördelning för kommande inbetalningar så har vi bytt ut den fonden mot SEB Pensionsfond SEK Lux. Ändringen är genomförd den 1 mars 2022 och gäller framåt. Du kan själv när som helst ändra din fondfördelning till annan valfri fond/fonder i det utbud som gäller för din försäkring. Bakgrunden till ändringen är att undvika att orderläggning sker i en fond som inte handlas.