Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vad menar de – kluriga ord inom börs och finans

Det finns en mängd olika uttryck och kanske kluriga ord som används för att beskriva olika händelser eller analyser inom finans- och börsvärlden. Vi har skrapat lite på ytan i den finansiella språkvärlden och plockat ut några blandade uttryck som kan vara bra att känna till.

En vanlig beteckning som används för att beskriva hur man ser på marknaden är ”Bull”- eller ”Bear-market”. Med ”Bull-market” menar man att marknadsklimatet är positivt, med vanligtvis starka börser. ”Bear-market” är det motsatta, med svaga marknader och ofta förväntan om fallande aktiekurser. Det finns lite olika förklaringar till varför man använder just tjur och björn för att beskriva detta. En av dessa är att tjuren stångar uppåt medan björnen klöser nedåt, vilket skulle kunna vara en anledning till varför de kallas så.

Du har säkert hört uttrycket ”volla” som är en form av slang för volatilitet eller rörelse. I den finansiella världen kan ordet avse hur exempelvis en aktie eller en marknad rör sig uppåt eller nedåt. Har något en hög volatilitet så är rörelserna stora och är ”vollan” låg så är rörelsemönstret mindre. Jämför man exempelvis en aktiefond med en räntefond så är vanligtvis rörelserna större för aktiefonden eftersom aktier är ett tillgångsslag med högre risk och därmed mer svängningar än för räntor.

TINA, TARA och FOMO

Några begrepp som figurerat flitigt de senaste åren i finansvärlden är TINA, TARA och FOMO. Det förstnämnda, TINA, är förkortning för ”There is no alternative”. Uttrycket användes en hel del under perioden med noll- eller minusränta och syftade på att om du ville få avkastning på ditt kapital så var aktiemarknaden i princip det enda alternativet eftersom det andra stora tillgångsslaget, räntor, inte presterade. I takt med att ränteläget började söka sig uppåt myntades TARA - There Are Reasonable Alternatives. Nu fick börsen nämligen konkurrens då det var möjligt att få viss avkastning även på ränteplaceringar, och det till en lägre risk, vilket medförde en del kapitalrörelser in i räntemarknaden. FOMO används även i andra sammanhang och betyder ”Fear of missing out”. För en investerare handlar det bland annat om att inte missa en eventuell börsuppgång eller annan intressant investering.    

Flera känner säkert till filmen ”Fantastiska 4:an” eller som den heter på engelska ”Fantastic Four” som handlar om fyra personer som får olika superkrafter. Under förra året myntades ett liknande uttryck – ”Magnificent 7” i börsvärlden. Det inbegriper de sju stora amerikanska tech-drakarna Apple, Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia och Tesla. De tillsammans låg bakom en mycket stor del av uppgången för USA-börserna under 2023. På grund av deras enorma börsvärde så var de även drivande för utvecklingen av världsbörsindex. I år har utvecklingen för dem varit lite mer blandad och siffran sju kanske det finns anledning att revidera ner framöver. 

Inom aktieanalys finns det många olika begrepp och förkortningar för att exempelvis bedöma om en aktie är köpvärd eller inte. Ett av de vanligaste är P/e-tal. Som många andra uttryck är det på engelska och står för price/earnings. Här ställer man aktiekursen i relation till förväntad vinstutveckling. Om aktiekursen stiger utan att vinstförväntningarna gör det, blir aktien ”dyrare” och vice versa. P/e-tal kan användas för att bedöma en enskild aktie, en bransch eller hela marknader. Värderingarna skiljer sig åt mellan olika branscher och marknader, bland annat då förutsättningarna är olika. Därför är det bra att i utgångsläget jämföra med samma aktie eller marknad för att få en rättvis historisk bedömning.  

Listan kan göras väldigt lång men det här är några av de uttryck som vi använder oss av i finansvärlden. Nu är det dags att hoppa tillbaka till den ”vanliga” världen. Min hund sitter och piper vid ytterdörren. Det är dags för den obligatoriska kvällspromenaden. Även om det börjar mörkna och det regnar så, ja ni vet, man måste ut …TINA - there is no alternative. 

Roger Törnkvist
Placeringsstrateg

Roger Törnkvist

Placeringsstrateg

Roger Törnkvist