Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

I huvudet på en fondförvaltare – om att hitta alla bitar till goda investeringar

Caroline Forsberg förvaltar SEB Sweden Equity Fund som nyligen fick en utmärkelse för bästa Sverigefond under de senaste fem åren sett till riskjusterad avkastning vid European Lipper Fund Awards.
Caroline Forsberg förvaltar SEB Sweden Equity Fund som nyligen fick en utmärkelse för bästa Sverigefond under de senaste fem åren sett till riskjusterad avkastning vid European Lipper Fund Awards.

I över 25 år har jag arbetat med fondförvaltning – med allt från att investera i globala läkemedelsaktier till att idag förvalta svenska aktier. Drivkraften och nyfikenheten har alltid varit densamma – att jag har möjligheten att investera i framtidens bolag. Bolagen som skapar innovation, tillväxt och en god avkastning till fondandelsägare som sparar i de fonder som jag förvaltar. Det är för mig oerhört motiverande och lärorikt, varje dag. 

Investeringar innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad, kan variera kraftigt i värde på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Mer information t.ex. faktablad, informationsbroschyr och prospekt finns i vår fondlista.

Vi lägger pussel

Att arbeta som fondförvaltare innebär i mångt och mycket att analysera bolag från alla vinklar och vrår. Vi gräver djupt i företagens rapporter och siffror, samtidigt som vi behöver förstå bolagen – deras affärsmodell, ledning och ambitioner. För mig handlar det om att hitta alla bitar för att kunna lägga ett pussel som ger mig hela bilden av ett bolag. Jag hittar mina pusselbitar på olika ställen: dels i information om bolagen och dels genom möten med människor som verkar i bolagen och i miljön runt omkring dem. Det kan vara genom möten med ledningen, bolagsbesök eller genom att träffa experter inom olika områden och som kan den bransch som bolaget verkar inom.

För mig är det därför viktigt att inte bara tillbringa min tid på kontoret. Istället är det genom fysiska möten och resor jag lär mig mer och får en bättre känsla för bolagens utmaningar och möjligheter. Året har hitintills inte bara bjudit på en god värdeutveckling för svenska aktier, utan jag har även träffat många bolag som gett mig goda insikter om att det sker mycket positivt bland svenska börsbolag.

Några av de viktiga trender som många bolag är duktiga att ta vara på är digitalisering, elektrifiering, automation och anpassning till en mer fossilfri framtid.

Lärdomar att dra 1 365 meter under jord

Ett besök till Kiruna för några veckor sedan gav mig exempelvis den insikten. Jag var på besök hos LKAB, som förutom att driva världens största underjordsgruvor för brytning av järnmalm kom att visa oss hur elektrifiering och automation kan bana väg för en mer effektiv och hållbar gruvindustri framöver. För vägen till en mer hållbar framtid går faktiskt genom gruvindustrin. Metaller och mineraler behövs för att göra omställningen. Om vi exempelvis ska kunna bygga en infrastruktur för en elbilsflotta, eller bygga nya vindkraftverk, så kommer vi att behöva stål. Och för att ta fram stål så behöver vi järnmalm. LKAB är inte investeringsbart för oss eftersom det ägs av svenska staten. Syftet med resan var dock att förstå vad LKAB behöver i egenskap av kund till bolag som jag investerat i, exempelvis Sandvik, Epiroc och ABB.

Besöket hos LKAB imponerade på många sätt. Här finns viljan att sätta en helt ny standard för gruvbrytning och att ha en produktion fri från koldioxid till år 2045. Vägen dit behöver kantas av fortsatt fokus på automation, elektrifiering och effektivitet. Arbetet i gruvan kan exempelvis komma att fjärrstyras ännu mer och säkerheten därmed förstärkas ytterligare. Tillsammans med andra stora svenska industriföretag, som just Sandvik, Epiroc och ABB, är jag övertygad om att den målbilden kan förverkligas. För det är just genom svensk innovation och ingenjörskonst som nya lösningar kan skapas. Som fondförvaltare av svenska aktier ser jag en stor potential inom det här området. Att dessutom själv få bevittna detta, 1 365 meter under jorden i LKAB:s gruva, iklädd hjälm och varselkläder, gör mig bara mer övertygad.

Det här är bara ett av många exempel på bolagsbesök som vi gör. I mitt team har vi över 3 000 dialoger med bolag varje år. Ett arbete som ger oss alla mycket goda insikter, och som vi är övertygade om hjälper oss till viktiga insikter för en hållbar och långsiktig fondförvaltning.

Läs mer om SEB Sweden Equity Fund