Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Diskontering förvandlar dåligt till bra

Johan Hagbarth, Investeringsstrateg

”Det mesta på uppsidan är redan diskonterat i marknaden”. ”Aktiemarknaden verkar ha diskonterat ett väldigt bra utfall”. ”Marknaderna har till viss del diskonterat sjunkande räntor.” Se där, några axplock ur senaste månadens nyheter kring ”marknaden”. Men vad betyder diskontering? Johan Hagbarth reder ut.

Vi är nog flera som någon gång förundrats över att saker inte beter sig som de borde. Mer konkret: hur kan aktiekursen falla när bolaget rapporterar ett starkt resultat? Svaret finns ofta i det lite kryptiska begreppet diskontering.

Jag brukar tänka på det som ett agerande drivet av förväntningar. När jag sticker ut med båten kollar jag sjövädret innan. Om prognosen talar om regn ser jag till att utrusta mig för det, även om solen skiner när jag kastar loss. Detsamma gäller på börsen, och andra finansmarknader. Om vi förväntar oss en viss utveckling framöver, avseende räntor eller vinster eller annat, så köper eller säljer vi aktier eller fonder för att dra nytta av förändringen som (förhoppningsvis) kommer. Med tanken att göra det omvända när det vi förväntar oss inträffar (och räntan eller kursen reagerar).

Problemet är bara att om fler har samma förväntan så kommer de att agera likadant. Det betyder att hela eller stora delar av den kursrörelse vi räknar med sker innan nyheten kommer, och därefter blir kursreaktionen den omvända, när placerare lämnar sina positioner. Så när det förväntade starka bolagsresultatet kommer så kanske det föregås av att kursen gått upp för aktien (när ”alla” köpt på förväntan) och sedan faller kursen när ”alla” säljer, efter rapporten).

Ett exempel

Kanske låter lite teoretiskt, låt mig ta ett aktuellt exempel. Under september/oktober i fjol steg obligationsräntorna i USA vilket fick börserna att falla. Det som drev upp räntorna var oro för att centralbanken, Fed, skulle hålla sina räntor höga länge, längre än man tidigare hoppats. I slutet av oktober började Fed sända det omvända budskapet, man ville sannolikt signalera att marknadsoron och reaktionen var överdriven. 

Reaktionen lät inte vänta på sig. Långräntorna föll kraftigt och börserna steg. Kombinationen av en förväntad mjuklandning av ekonomin och nyväckta förväntningar om räntesänkningar inom en rimlig framtid fick börsen att ta ett rejält glädjeskutt. 

Uppgången, i vår tolkning, drevs till stor del av just diskontering. Många placerare valde att agera på den positiva förväntansbilden (mjuklandning och fallande räntor) och köpa aktier, med kursuppgångar som följd. 

Diskonterad osäkerhet

Så vad betyder då detta för framtiden? Givet tanken att den positiva utveckling vi (och många andra) ser i kristallkulan redan fått kurserna att stiga kan vi dra ett par slutsatser. Dels begränsar den senaste tidens börsuppgångar årets potential, dels gör det marknaden mer känslig för bakslag, det vill säga för negativa nyheter. 

Vi tror ändå att de positiva krafterna (om de infrias) är så tydliga att det räcker för att skapa ett bra börsklimat. Osäkerhet kring utvecklingen gör sannolikt att den ljusa bilden inte till fullo är diskonterad. Men vi räknar också med en hel del svängningar på resan.

Det talar för fortsatt god riskspridning, och en beredskap att våga köpa om kurserna går ner. Och det talar för att inte räkna med lika starka börsuppgångar i år som till exempel i fjol. Den som diskonterar det riskerar att bli besviken.

Handel med aktier innebär alltid en risk. DU kan förlora dina insatta pengar. 

Bild på Johan Hagbarth, placeringsstrateg
Investeringsstrateg, SEB

Johan Hagbarth

Investeringsstrateg, SEB

Johan Hagbarth