Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Riskspridning – sparandets bästa vän

Ni känner säkert till uttrycken ”lägg inte alla ägg i samma korg” eller ”satsa inte allt på ett kort” när det gäller placeringar. Några kanske tycker det är slitna ord, men det ligger faktiskt mycket klokhet bakom dem. Men vad är då själva poängen?

Det är knappast någon som under en längre tid lyckas pricka rätt och bara hitta vinnare gällande placeringar. Oväntade händelser eller felbedömningar kan ge trista effekter på utfallet. Det går aldrig riktigt att skydda sig mot tråkiga händelser som exempelvis ett börsfall, men man kan mildra dess påverkan på sparandet genom att gardera sig.    

Den bästa medicinen heter riskspridning, eller diversifiering. Då får man inte bara bättre motståndskraft mot nedgångar, utan även fler möjligheter till positiv utveckling. Det finns flera sätt att sprida sina risker i ett sparande.

Genom att placera i flera så kallade tillgångsslag, till exempel aktier och räntor, kan man ta del av de möjligheter som de olika typerna av placeringar innebär. Det är dessutom så att tillgångsslagen påverkas på olika sätt av marknadsrörelser och därför kan röra sig på lite olika sätt. Just det gör att man även får ett bättre skydd mot nedgångar, eftersom det då finns flera delar i sparandet som har möjlighet att begränsa förluster.  

Även inom respektive tillgångsslag finns det anledning att sprida risken, till exempel gällande aktier. Börsen består av ett stort antal bolag inom olika branscher eller sektorer där möjligheterna varierar sektorerna emellan och från tid till annan.

När börsklimatet är tydligt positivt, gynnar det vissa sektorer eller typ av bolag lite extra. Det omvända gäller när börshumöret blir surare. Därför är det en god idé att ha placeringar inom flera olika sektorer. Dessutom kan sammansättningen av bolag som finns på börsen kan variera från land till land. På Stockholmsbörsen är exempelvis verkstad och finans stora sektorer. Motsvarande för USA är IT och hälsovård. En kombination av dessa marknader ökar därför riskspridningen.

På räntesidan är det stor skillnad på risker och möjligheter beroende på vilken löptid, eller så kallad duration, det är på respektive räntepapper. Blir det kraftiga rörelser på räntemarknaden påverkas räntepapper med längre löptid mer än de med kort.

Hur väl man än sprider sitt sparande går det ändå inte att helt gardera sig mot perioder av negativ utveckling. Förra året var en sådan period. Den tydliga oron gjorde att världens börser föll och räntemarknaden, som brukar vara ett skyddsnät, drabbades också då räntehöjningar från centralbankerna gjorde att många räntepapper tappade i värde. Men hade man en god riskspridning så blev nedgångarna ändå begränsade.

Då det är svårt att med bestämdhet veta hur världens finansmarknader ska utvecklas framöver – och därför veta när man bör investera – finns det ett toppenknep. Det heter månadssparande. Genom att löpande göra sina investeringar i stället för att göra den vid ett eller två tillfällen, undviker man att råka göra hela sin investering på en dag då kurserna står som högst. Månadssparande gör att man investerar i såväl starka som svaga marknader och därigenom jämnar man ut risken.

Det finns olika sätt att hantera riskspridning, bland annat beroende på hur mycket tid och intresse man har att följa upp sina investeringar och vilken risknivå man vill ha på sitt sparande. För egen del sparar jag i olika fonder. Jag har valt en helhetsfond som grund, så jag vet att jag får med olika tillgångsslag, sektorer gällande aktier och varierande löptider för räntor. Sen har jag kryddat med några aktiefonder som har en inriktning som jag tror lite extra på. Har jag rätt så ger det en extra skjuts åt sparandet, har jag fel så finns det en grundplatta som bromsar förlusten. Självklart är det också ett månadssparande. 

Nu är det dags att göra i ordning helgens stryktipsrad. Många svåra matcher, men jag vet hur jag ska göra. Det får helt enkelt bli några garderingar så sprider jag risken, i stället för att satsa fel.

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Denna text är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning. 

Roger Törnkvist
Placeringsstrateg

Roger Törnkvist

Placeringsstrateg

Roger Törnkvist