Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ränteplaceringar är på nytt en viktig spelare i matchen

Få av oss har nog missat räntefondernas comeback i investerares portföljer. Men hur påverkas fonderna när räntor förväntas sänkas? Vad tror vi om marknadsläget och vilka ränteplaceringar som är smarta att investera i?

Efter flera år med låga räntor kan det nya högränteklimatet för många upplevas som att kliva in i garderoben i Narnia och hamna i en helt ny värld.  En av de viktigaste orsakerna bakom de stora ränteuppgångar vi har sett på senare tid är den snabbt stigande inflationen, som jag gissar att ingen av er heller har missat. Den har tvingat centralbanker världen över att höja sina styrräntor kraftigt, vilket särskilt de som har ett bolån fått känna av. När inflationen sedan faller och ekonomier bromsar in finns det möjlighet för räntesänkningar och just det ligger i vår prognos för nästa år. Först ut är som vanligt det stora landet i väst – USA.

Ett vanligt missförstånd är att ränteplaceringar tappar i värde när räntan sjunker. Men faktiskt är det nästan det motsatta som gäller. Vi befinner oss just nu i ett läge då räntan är hög och förväntas falla, vilket kan sägas vara det optimala läget för ränteplaceringar. Det ger både en hög löpande avkastning och möjlighet till kursvinster när räntan förväntas sjunka. Om du kan få lägre ränta på obligationer som ges ut idag – vilket händer när räntan går ner – minskar värdet på obligationer som getts ut tidigare, det vill säga kurserna går ner.

När räntorna förväntas gå ner ökar räntefonder i värde, medan stigande räntor får dem att tappa i värde.

Dags att bygga en ränteportfölj!

Det var inte för så många år sedan som vi fick leta med ljus och lykta för att hitta ränteplaceringar som var värda att investera i. Ofta hamnade vi då i placeringar med hög kreditrisk.

Nu finns det möjlighet att få en god avkastning inom flera typer av ränteplaceringar och därför tycker jag att det är det dags att behandla dem precis som aktier. Du köper ju inte enbart en aktie och anser dig ha en väl fungerande portfölj. Jag tycker alltså att du ska använda dig av olika ränteplaceringar för att skapa en diversifierad portfölj. Det ökar möjligheten för bra avkastning och ger god riskspridning. Titta på fonder med olika lång löptid och olika geografisk inriktning, men blanda även olika nivåer av kreditrisk när du bygger din ränteportfölj.

Vilka ränteplaceringar som passar just dig är individuellt. Alla våra köprekommendationer hittar du i vår fondlista på seb.se.

Ränteplaceringar – Är det köpläge?

För dig som vill veta mer om ränteplaceringar har jag och min kollega Johan Hagbarth spelat in en kort film om vad vi tror om marknadsläget och vilka ränteplaceringar du bör ha koll på. (ca 17 min)

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Aktier kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Denna text är endast avsedd som allmän information och utgör inte rådgivning.

Emelie Sjöberg
Produktspecialist investeringar

Emelie Sjöberg

Produktspecialist investeringar

Emelie Sjöberg