Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hur kan jag tjäna på en svag krona?

Den svenska kronan har varit väldigt svag under sommaren och har i höst nått nya bottenrekord. När kursen plötsligt är uppe och nosar på 12 kronor per euro märks det tydligt i plånboken. Men hur kan du som investerare tänka för att dra nytta av den svaga kronan? 

Därför är kronan så svag

Först vill jag ge en förenklad bakgrund till varför det ser ut som det gör. Eftersom vår valuta har en rörlig växelkurs styrs priset på kronan av utbud och efterfrågan, jämfört med andra valutor.  

Dippen vi nu ser har flera orsaker. En är oro kring hur räntehöjningar slår mot svenska hushåll och fastighetsmarknaden. En annan är att svenska kronan är en liten valuta, vilket gör att investerare söker sig bort under osäkra tider. Dessutom är vi en stor industrination och får det därför lite extra kämpigt när den globala konjunkturen viker. Importen blir betydligt dyrare och vi får både en importerad och inhemsk inflation.

Det, bland mycket annat, har gjort att utländska investerare har satt en riskpremie på Sverige som land och väljer att investera i tryggare alternativ, exempelvis den amerikanska dollarn.

Framtiden för kronan?

Lyssnar vi på experterna är bilden att vi i närtid kan förvänta oss en liten förstärkning av dollarn, vilket ger en ytterligare försvagning av kronan. Vi har även en säsongsmässigt svag period för kronan att vänta innan årsskiftet. De flesta analytiker och investerare är dock överens om att kronan är undervärderad och att en ljusning väntas under nästa år.

Investeringar som gynnas av svag krona

När kronan är svag gynnas globalt verksamma bolag med betydande verksamhet och kostnader i Sverige, alltså företag som exporterar mer än de importerar. Exempel finns i  skogsbolag, gruvnäring, skrotbaserad stålproduktion och stora verkstadsbolag.

Många av oss svenska investerare placerar i fonder. En global aktiefond har i många fall en exponering mot USD eller Euro, och en svag krona stärker denna typ av fonder och ger oss en extra knuff i vårt sparande.

Investeringar som missgynnas av svag krona

En svag krona kan vara ett tecken på global osäkerhet kring de ekonomiska utsikterna. Och när investerare söker sig till de större marknaderna minskar efterfrågan på svenska bolag, trots att bolagen i sig inte behöver vara under ekonomisk stress.

Enkelt uttryckt tar bolag som importerar mer än de exporterar smällen. Inhemskt orienterade bolag som banker, fastighetsbolag och handel eller tjänsteföretag med största delen av sina intäkter i Sverige missgynnas.

Hur kan jag tänka?

När du bygger din portfölj tycker jag det viktigaste är det vi alltid tycks komma tillbaka till: Kom ihåg att sprida risken mellan olika geografier, marknader och sektorer – och missa inte heller att sprida dina valutaexponeringar. Valuta kan ge en knuff såväl i positiv som negativ riktning.

Det är rörigt med valuta och det är lätt att gå fel, då det finns otroligt många delar att ta hänsyn till. Lyckligtvis är valutan långt från det viktigaste. Den kan absolut ha en stor effekt på bolagens vinster och kostnader, men bolagets underliggande efterfrågan kan inte skapas av valuta – och det är ändå det som främst avgör deras framgång på sikt. 

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Emelie Sjöberg
Produktspecialist investeringar

Emelie Sjöberg

Produktspecialist investeringar

Emelie Sjöberg