Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

En hållbarhetsfråga att ha koll på under 2023

Solnedgång med utsikt över stad och kust

Under 2022 hamnade energiförsörjning och elpriser i fokus. Såväl privatpersoner som företag blev tvungna att hitta sätt för att kunna få ner sin förbrukning och minska sina elkostnader. Samtidigt verkade den politiska debatten ha kört fast i att bråka om olika energislag, när behovet av effektivisering – i kombination med en ökad inhemsk produktion – borde vara det viktiga. Både ur ett klimat- och ett elförsörjningsperspektiv.

Men vad kan vi, ur ett hållbarhetsperspektiv, förvänta oss under 2023?

Energifrågan kommer fortsatt att vara i fokus. Min förhoppning där är en tydligare riktning och ett ökat tempo i utbyggnaden av förnybar energi. Men det finns även andra områden som seglar allt högre upp på hållbarhetsagendan. Inte minst biologisk mångfald.

Under slutet av förra året hölls FN-konferensen COP15 i Montreal. På agendan fanns den snabba minskningen av antalet arter och oexploaterad natur i världen. Enligt World Economic Forums Global Risks Report från 2022 är förlust av biologisk mångfald och kollaps av våra ekosystem bland de tre största riskerna för den globala ekonomin. Effekterna av fortsatt negativ påverkan på naturen kan komma att bli oöverstigliga, framför allt när olika så kallade tröskelvärden passeras.

Målet med COP15 var att anta ett rättvist ramverk för att ta hand om miljöer med stor biologisk mångfald och för att skydda naturen från överexploatering, föroreningar och ohållbara jordbruksmetoder. Även ursprungsbefolkningars rättigheter samt finansiering av hållbara investeringar med fokus på biologisk mångfald diskuterades.

Glädjande nog antogs ett ramverk med 23 olika mål av 196 länder. Några av de viktigaste målen kan sägas vara att skydda 30 procent av jordens landyta och hav, restaurera 30 procent av försämrade ekosystem och minska övergödning och föroreningar från plast i haven.

Flera insatser görs redan idag, med tanke på biologisk mångfald, men det kommer att bli mycket mer. En viktig fråga är den om avskogning. Där har SEB Investment Management i flera år varit engagerade i IPDD – ett initiativ som arbetar med att minska avskogning i Brasilien och Indonesien.

På investeringsfronten lär det med säkerhet hända en hel del under kommande år, vilket vi på SEB Investment Management välkomnar. Om du vill vara tidig med att investera i biologisk mångfald finns redan möjligheter. Exempelvis genom så kallade påverkansinvesteringar, eller impact investments, där vi erbjuder fonder som investerar i bolag med fokus på att tackla olika globala hållbarhetsutmaningar.


Läs mer om:

Påverkansinvesteringar

Börja spara i fonder

Att köpa fonder innebär en risk. Du kanske inte får tillbaka dina insatta pengar.

Emma Heikensten
Senior Sustainability Specialist

Emma Heikensten

Senior Sustainability Specialist

Emma Heikensten