Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Amortera eller inte amortera… det är frågan

Nyligen aktualiserades amorteringsfrågan igen, efter en intervju där Finansinspektionens nytillträdde generaldirektör Daniel Barr öppnade för att ta bort amorteringskraven. Det går stick i stäv med vad hans föregångare Erik Thedéen tyckte, som var den som införde dem. Barr är kritisk till att de befintliga kraven inte har lett till någon nämnvärd minskning av hushållens höga skuldsättning eller belåningsgrad och tycker därför att man borde titta på om det går att hitta bättre metoder. Än finns inga konkreta förslag och frågan ska nu utredas och presenteras först i oktober 2024.

Det är bra att diskussionen lyfts och att man ser över alternativen. Amorteringskravet är inte så flexibelt och passar inte i alla lägen. Inte minst i nuvarande ekonomiska situation, där vissa hushåll har svårt att få ekonomin att gå ihop, samtidigt som de har ett tvångssparande på flera tusenlappar – vilket ju amorteringskravet egentligen är. Det gäller samtidigt att komma ihåg att amortering är ett väldigt bra sätt att både minska sin räntekänslighet och sin belåningsgrad, och att det på sikt innebär en väldigt hög totalkostnad att inte amortera alls. Dessutom minskar amortering risken för att du ska förlora hela eller delar av din kontantinsats om bostadspriserna sjunker och du behöver sälja.

Vad kostar det då att inte amortera i längden?

Med dagens svenska genomsnittsränta på 4,02 procent skulle ett lån på en miljon innebära att man på 10 år får betala över 400 000 kronor i ränta, om man inte amorterar. Om man i stället hade amorterat 2 procent, skulle räntekostnaden minska med knappt 40 000 för samma period. Och med en 3-procentig amortering skulle man spara nästan 60 000, eller 500 kronor i månaden, innan ränteavdraget.

Räknar vi i stället på 2,8 miljoner kronor – den genomsnittliga storleken på ett nytt lån för ett hushåll – sparar du 170 000 kronor i räntekostnader på 10 år, eller drygt 1 400 kronor i månaden, med 3 procents amortering. Efter ränteavdrag motsvarar det drygt 900 kronor i månaden. Det är pengar som kan räcka långt till en buffert, en bra start på ett mer långsiktigt sparande eller till en resa. Dessutom har du minskat din skuld med en knapp tredjedel och amorterat nästan 850 000 kronor –pengar som går rätt ner i fickan när du säljer din bostad och som räcker långt till en framtida kontantinsats.

Om du inte amorterar alls under en 30-årsperiod skulle du ha betalat 3,4 miljoner kronor i ränta under perioden, men ändå ha kvar hela skulden på 2,8 miljoner*. Kostnaden för lånet har således blivit större än lånet i sig.

Huruvida amorteringskravet ska vara kvar eller inte är en fråga för politiken. Man kan ändå konstatera att det finns pengar att spara på att amortera. Att ha en sund syn på amortering bidrar till att du får mer pengar till annat, i takt med att dina lån minskar. Dessutom minskar du din räntekänslighet och skuld i förhållande till bostadens värde. Samtidigt ska du inte ha dåligt samvete om du under en kortare tid behöver använda den ventil som finns och begära amorteringsfrihet. Huvudsaken är att du så snart du har möjlighet börjar amortera igen, allra mest om du är högt skuldsatt.

Slutligen är alltså frågan du bör ställa dig själv: Hur mycket är du villig att betala för ditt lån?

*(hänsyn har inte tagits till att inflationen i ett längre perspektiv successivt äter upp skulden). 

Susanne Eliasson, Senior analytiker på SEB
Senior analytiker

Susanne Eliasson

Senior analytiker

Susanne Eliasson