Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Tips: Vilka hållbarhetsval vill du göra för dina sparpengar?

Man kollar ut över flod och skog - hållbarhet

Nu blir det lättare för dig att göra aktiva hållbarhetsval när dina sparpengar ska placeras. Den 2 augusti 2022 kompletterades nämligen nuvarande regler för finansiell rådgivning med “hållbarhetspreferenser”. Det innebär att hållbarhetsaspekten alltid ska finnas med vid investeringsrådgivning – som en lika naturlig del som till exempel risk och placeringshorisont.

Men vad menas då med hållbarhet i samband investeringar? Det här inte kan vara lite knepigt att förstå sig på. Vi kan börja med att titta på vilka olika definitioner som kan vara relevanta när du är intresserad av att investera i fonder.

Det finns nu tre olika sätt som finansiella produkter kan vara hållbara på. Alltså kan du som sparare uttrycka dina krav på hållbarhet utifrån tre olika aspekter:

Miljömässigt hållbara fonder enligt taxonomin

EUs taxonomiförordning är ett verktyg som definierar när en verksamhet är miljömässigt hållbar och som syftar till att hjälpa investerare jämföra olika miljöhänsyn hos olika investeringar. En fond kan på så vis innehålla investeringar som i olika grad är i enlighet med taxonomin. 

Hållbarhet enligt förordningen om hållbara investeringar (SFDR)

SFDR definierar vad som är en hållbar fond utifrån ett miljömässigt eller socialt perspektiv och ifall fonder har dessa perspektiv som mål i sin förvaltning.

Läs mer om EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR)

Undvika negativa konsekvenser

En fond kan också vara hållbar genom att undvika negativa effekter – såsom skador – på antingen miljö och klimat, eller för social hållbarhet. För den sakens skull behöver fonden inte bidra till något hållbarhetsmål eller vara förenlig med EU:s taxonomi. 

I framtiden kommer du att kunna välja hur stor andel av ditt sparande som ska placeras utifrån de här aspekterna. Allt är inte riktigt på plats än, men över tid kommer du att kunna styra mer och mer, utifrån dina egna hållbarhetspreferenser.

Kanske är det också nu som allt fler sparare kommer få upp ögonen för hållbara investeringar på riktigt – i och med att informationen blir mer tillgänglig och jämförbar. Mitt tips är att börja reflektera över vilka eller vilken hållbarhetsindikator som är extra viktig för dig och låta det speglas i ditt val av fond. Det kommer att finnas många spännande möjligheter att spara hållbart framöver! 

Lycka till med dina hållbara fondval! 

Isabelle Tibbelin
Sustainable finance advisor

Isabelle Tibbelin

Sustainable finance advisor

Isabelle Tibbelin