Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

På tal om kvinnor och män

Vad är jämställdhet för dig?

För mig så handlar jämställdhet dels om hur jag, mina vänner, mina föräldrar och andra i min närhet gör olika val, på jobbet, i sina relationer eller i förhållande till barn. Dels handlar det om när andra gör val som påverkar en själv eller personer i ens närhet, sist men inte minst handlar det om de stora samhällsutmaningar vi alla står inför, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och ekonomisk ojämlikhet för att nämna några. Ibland kan dessa perspektiv sammanlänkas och då blir min upplevelse av (o)jämställdheten ännu starkare.

Juni har varit en månad när rapportering i olika ekonomiska mått på jämställdhet duggat tätt. Till exempel så lanserade SCB deras rapport ”På tal om kvinnor och män” som är en sammanställning av lättillgänglig statistik där de jämför kvinnor och män. Ett axplock av allt från utbildning, arbetsmarknadssegregering, föräldradagar och politikerambitioner tas upp. Där kan vi bland annat läsa att könsfördelningen för uttag av föräldrapenning har vart detsamma sedan 2018 – män har tagit 30 procent och kvinnor 70 procent. I realiteten är dock kvinnor föräldralediga en ännu längre period och män en kortare period i förhållande till varandra. Statistiken ovan refererar till antal föräldradagar med föräldrapenning men det går också att ta ut föräldradagar utan föräldrapenning (s.k. obetalda dagar) vilket kvinnor gör i större utsträckning än män.

Det här är en fråga som både har en påverkan på samhället i stort, på kvinnors karriärer, hemarbete, ekonomiska effekter av skilsmässor och inte minst på kvinnors pensioner. Det är dessutom en fråga som jag lever nära – val som jag gjort och val som mina närmsta gör dagligen. Men eftersom jag har vänner och bekanta med barn så blir trenden tydlig även där. Kvinnorna tar väsentligen mer, ofta dubbelt så mycket tid eller mer, tid från jobben som männen. För varje individ finns det säkerligen en rimlig förklaringsmodell, men när samma förklaringsmodell används för motsatta val blir samhällsstrukturernas påverkan på det individuella valet allt tydligare.

En annan sak som jag reagerade på i rapporten ”På tal om kvinnor och män” är att ägande av bolag, aktier, fastigheter samt sparkapital inte tas upp i någon vidare bemärkelse och det nämns inte heller som en begränsning i rapporten. Det här är problematiskt av flera skäl. Framförallt känns det inte prioriterat - som att dessa områden inte är viktiga – när det är precis tvärtom.

Att äga en fastighet skapar möjligheter att förändra och anpassa sin närmiljö utefter sina behov. Att äga ett sparkapital kan vara livsavgörande, det förbättrar förutsättningarna för att kunna lämna en dålig, i värsta fall våldsam relation, det skapar möjligheter att byta karriärbana, starta bolag eller (vidare)utbilda sig. För att inte tala om ägandet för att få pengar att växa över tid och, exempelvis, använda avkastningen som pension.

Ur ett samhällsperspektiv är ägandet en viktig maktfaktor. Ägare av stora fastigheter och bolag är de som tillsammans med politiker sätter Sveriges agenda. Det handlar om allt från hållbarhet, till skattesatser och utbildning.

Data och uppföljning är grundläggande för att vi ska förstå vad som pågår i samhället och framförallt vad vi kan göra åt det, både som individer och som samhällsaktörer. Det vi kan förstå kan vi förbättra!


Läs mer:

Testa vår deltidsnurra för att för öka din förståelse av effekterna av deltidsarbete

Ett enkelt sätt att öka ditt ägande är att spara i fonder

Emma Heikensten
Senior Sustainability Specialist

Emma Heikensten

Senior Sustainability Specialist

Emma Heikensten