Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ny rapport: Unga har koll på sparandet

Vikten av att spara är ett ständigt aktuellt ämne. Vare sig det handlar om att spara till en kontantinsats, pensionen eller till en buffert. Det nämns i nyhetsrapporteringen och diskuteras hemma runt köksborden.

Jag är nog inte ensam om att ha fått uppmaningen att jag behöver rusta mig för framtiden och börja spara i tid. Med en bostadsmarknad där priserna inte verkar kunna röra sig åt något annat håll än uppåt, och pensionsnivåer som ser ut att bli låga för min generation gäller det att göra slag i saken och få till ett sparande. Något som dagens unga verkar ha tagit fasta på enligt vår senaste undersökning Sparkollen.

Dagens unga generation, ofta benämnd som Generation Z, beskrivs bland annat som ambitiösa, otåliga och vill ha koll på läget. Något som återspeglas i hur de sparar. Fyra av fem personer mellan 18 och 29 har någon form av månadssparande och de sparar i genomsnitt 20 procent av sin lön. Det är mer än vad personer i andra åldrar gör, men ter sig ganska logiskt med tanke på att många i regel bor litet, ännu inte har bildat familj eller skapat sig dyra levnadsvanor. Den här gruppen har också lägre inkomster än de som är äldre, vilket innebär att det krävs att man sparar en större andel av sin inkomst för att det ska bli något.

Föga förvånande är kontantinsatsen det vanligaste sparmålet för unga idag. Mer än var tredje person mellan 18-29 år har det som huvudsakligt sparmål och fyra av tio prioriterar sitt sparande framför att konsumera. Att sparande går före konsumtion och att de lägger en stor del av sin inkomst på just sparandet visar på den här generationens ambitionsnivå. De sätter ett mål, och jobbar beslutsamt för att nå det. Med tanke på att bostadspriserna verkar fortsätta att stiga är det också en prioritering man är så illa tvungen att göra för att hinna spara ihop till kontantinsatsen. Precis som jag själv hade, har många också den extra moroten att det innebär att kunna flytta hemifrån. Inte konstigt att jag var otålig och tittade till mina sparpengar flera gånger i veckan för att se om de hade ökat i värde. Något jag dock inte verkar vara ensam om. Unga sparare följer nämligen upp sitt sparande oftare än vad äldre gör.

Dagens unga lägger även ner mer tid än andra på att informera sig själva om de olika sparalternativen som finns, vilket skulle kunna förklara att det framförallt är unga som också visat stort intresse för nya typer av investeringsalternativ som dykt upp de senaste åren. Det verkar också som att mina jämnåriga har lyssnat på experterna när det gäller placeringsstrategi. Hälften av pengarna sätts in på ett sparkonto, ungefär en tredjedel i fonder och knappt tio procent i enskilda aktier. En bra mix för att få pengarna att växa, men ändå inte riskera att hela kapitalet försvinner om börsen går dåligt.

Onekligen har dagens unga förstått vikten av att spara. De har satt upp mål för sig själva och jobbar motiverat mot dem. Kombinationen av att vara ambitiösa och otåliga tror jag är ett vinnande koncept för att nå nämnda mål. Vill jag att något ska hända genast gäller det att jag också lägger i en extra växel för att det ska inträffa. Det är det som sporrar den här generationen att prioritera att lägga en stor del av sin inkomst på sparande framför konsumtion. Att hålla sig välinformerade om de sparalternativ som finns innebär också att de vågar ta genomtänkta risker för att få pengarna att växa. Jag tvivlar inte en sekund på att de kommer nå sina mål och lyckas köpa sin lägenhet. Inte heller att de kommer nå framtida sparmål. Vare sig det handlar om att bygga upp en buffert, spara till sin pension, eller kontantinsatsen till boende nummer två, det mål jag själv fokuserar på nu. Samtidigt kan man då också klappa sig själv på axeln och unna sig att spendera en större del av sin inkomst. Det har man gjort sig väl förtjänt av.

Läs mer i Sparkollen

 


 

Amie Berglund
Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund

Privatekonomisk analytiker

Amie Berglund