Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Lite inflation är inte så dumt

Att inflation har rusat till besvärande nivåer lär ingen ha missat. Inte heller att det lett till höjda räntor och gjort att tillväxten i ekonomin utmanas. Men är inflation egentligen så illa för börserna?

Svaret är både ja och nej. Inflation i sig är inte så dumt vad gäller börsbolagens vinster. Inflation är ju höjda priser på varor och tjänster, alltså det som företagen levererar. Och kan man höja sina priser så betyder ju det, allt annat lika, högre vinst. Men inte i exakt samma utsträckning, högre inflation innebär ju också att företagens kostnader ökar, de flesta företag köper ju in varor och tjänster som då blir dyrare. Men summa summarum brukar högre inflation ha en lätt positiv effekt på företagens vinster totalt sett, även om utfallet såklart varierar mellan sektorer och bolag.

Men varför faller börsen då när inflationen stiger? En förklaring är att stigande inflation normalt betyder stigande räntor, den som placerar på räntemarknaden, dvs lånar ut sina pengar, vill ju ha en kompensation för inflation, för att pengarna blir mindre värda. Och stigande räntor är normalt negativt för börsen, ränteplaceringar är ju många placerares huvudalternativ till aktier, om ränteplaceringarna ger högre avkastning är det logiskt att aktier värderas ner.

En annan förklaring är att stigande inflation, som sagt, innebär att tillväxten i ekonomin kan bli svagare. Högre priser gör ju att privatpersoner sänker sin konsumtion, den viktigaste drivkraften bakom ekonomisk tillväxt. Det kan i sin tur leda till att företagen tvingas spara kostnader och säga upp personal, vilket i sin tur sänker konsumtionen när folk förlorar jobbet. Den negativa spiralen kallas lågkonjunktur eller recession, ett scenario vi är på väg in i. I den miljön faller börsbolagen vinster ofta, något som marknaden inte uppskattar.

Dagens vinstprognoser är ganska blygsamma. Placerarna som kollektiv förväntar sig att de globala börsvinsterna stiger marginellt både detta och nästa år. Givet den svaga konjunkturen finns det en tydlig risk för att de prognoserna måste skruvas ner ytterligare, vilket skulle kunna sätta press på börskurserna. Men å andra sidan ger ju den höga inflationen visst stöd till vinsterna enligt resonemanget i början på texten. Och enkäter visar att de professionella placerarna räknar med att vinstprognoserna kommer skruvas ner, det ligger redan i aktiekurserna.

Betänk till sist att de flesta prognoserna, även våra, talar för att inflationstoppen är nära, kanske redan passerad för USA:s del. Slutsatsen blir då att inflationen förvisso är bekymmersam för alla oss konsumenter och den sätter press på tillväxten framöver, men ur börsperspektivet är bilden mindre mörk – och på väg att bli ljusare, bara våra prognoser håller.

Foto: Johan Hagbarth
Placeringsstrateg

Johan Hagbarth

Placeringsstrateg

Johan Hagbarth