Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Bara fantasin sätter gränser för möjligheterna med blockkedjeteknologi

Tre personer jobbar vid ett bord

Det är nu 12 år sedan bitcoin såg dagens ljus och kryptovalutor har sedan dess vuxit från ingenting till en marknad som på toppen i slutet av förra året var värd nästan $ 3000 miljarder. Sedan dess har värdet decimerats rejält och nu i mitten av 2022 är värdet nere på under $ 900 miljarder. Men trots att mycket fokus har legat och fortfarande ligger på just kryptovalutor så är dessa bara ett exempel på vad den underliggande blockkedjeteknologin kan användas till.

Undertecknad har alltid hävdat att det inte är kryptovalutor i sig utan blockkedjeteknologin som är den stora uppfinningen. Det är alla de tjänster och applikationer som kan byggas med hjälp av den som utgör den stora potentialen för att skapa framtida värden och bygga en ny industri kring där nästan bara fantasin sätter gränser för vad som går att göra. 

För alla som känner att de inte är riktigt hemma på vad blockkedjeteknologi innebär så kan man förenklat säga att en blockkedja är en databas med information. Till skillnad från en vanlig databas kan man dock inte ta bort information utan bara lägga till ny information i form av nya block med data som kryptografiskt länkas till föregående block i en lång kedja. Ingen historisk information kan alltså tas bort eller förändras. En annan egenhet är att all information på blockkedjan är publik så att alla kan se allt. Det gör också att alla kan vara säkra på att alla tittar på samma sak och att det bara finns en korrekt version av databasen. Finessen är att du inte behöver lita på någon speciell motpart som garanterar att informationen du tittar på är korrekt. Det sköter blockkedjetekniken om.

Att kunna skapa en publik databas som alla litar på erbjuder självfallet en fantastisk möjlighet för att utveckla tjänster som kan motverka och förhindra olika typer av fusk och förfalskningar. Legala dokument som ägandebevis, kontrakt, testamenten och andra avtal kan läggas på en blockkedja för att undanröja risken för förfalskningar. Även fysiska produkter kan med hjälp av teknik få sin äkthet garanterad genom att vara registrerade på en blockkedja. Lyxprodukter som dyra handväskor och annat som är föremål för falska kopior kan förses med unik märkning där varje äkta produkt går att spåra och finns registrerad på en publik blockkedja. Att veta vem som är rättmätig ägare till en bit mark eller en fastighet kräver i många länder mycket juridiskt arbete och kontroller som gör att fastighetsaffärer blir komplicerade och dyra transaktioner. Genom att istället ha ett fastighetsregister på en blockkedja kan köp och försäljningar göras mycket billigare och säkrare. Även politiska val som varit så omstridda i många länder under senare år skulle kunna göras säkrare och mer transparenta med blockkedjeteknologi. Alla som röstat kan i efterhand gå in och kontrollera att just deras röst registrerats korrekt. Bilar kan till exempel utrustas med hastighetsmätare som laddar upp hur långt bilen körts till blockkedjan vilket omöjliggör fusk med mätarställningen vid en försäljning. Matvaror kan ha sitt bästföredatum på en blockkedja som omöjliggör fusk med datummärkningen eller produktens ursprung.

Globala försörjningskedjor kämpar fortfarande med att få verksamheten att fungera normalt efter pandemin. Sårbarheterna har varit tydliga och handlar inte bara om brister på varor utan även på att transportsystemet i sig fungerat dåligt. Systemet är idag oerhört komplext och att frakta varor från en del av världen till en annan involverar en massa pappersarbete och ineffektiv dokumenthantering. Förutom att det kostar mycket gör det också det mycket svårare att säkerställa ursprunget för råvaror och arbetskraft som används i olika produkter vilket blivit allt viktigare för att företag ska kunna leva upp till ESG-krav som ställs av både myndigheter och konsumenter. Blockkedjeteknologin möjliggör att införa en spårbarhet av produkter genom hela leveranskedjan och även att minska riskerna för att människor längs ned i kedjan blir utnyttjade och inte får tillräckligt betalt för sina produkter. Du kan se vad bonden som odlat kaffebönorna du just köpt har fått betalt och han kan se vad du betalat. Det minskar riskerna för korruption och att pengar ska försvinna på vägen. Flera stora transportföretag är i full fart med att implementera blockkedjelösningar för att få bättre kontroll över sina leveranskedjor. Även inom finans- och försäkringsindustrin hoppas man mycket på att kunna utveckla nya och säkrare tjänster med hjälp av blockkedjeteknologin.

Även om potentialen är stor och användningsområdena många så går så här stora förändringar av samhället inte över en natt och det kommer antagligen att ta sin tid innan blockkedjetjänster är något vi alla använder i vardagen. Men det är en spännande resa som förhoppningsvis kommer resultera i att många saker i framtiden kommer fungera mycket bättre och effektivare än idag.

Johan Javeus
Chefsstrateg

Johan Javeus

Chefsstrateg

Johan Javeus