Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Checklista: 7 tips när du ska gifta dig

I vår checklista får du tips och råd på viktiga saker att tänka på innan ni planerar ert bröllop.

 1. Att tänka på före äktenskapet

  Eftersom ingen vet om äktenskapet kommer att hålla livet ut gäller det att tänka efter före. När du gifter dig blir all egendom, som inte är enskild egenomdom, giftorättsgods, både sådant du äger innan och sådant du köper efter giftemålet. Vid exempelvis skilsmässa eller dödsfall innebär det att man i princip få hälften av de sammanlagda tillgångarna efter att skulderna är betalda. Skriv därför ett äktenskapsförord om ni inte vill dela på egendom som ni har skaffat på var sitt håll före äktenskapet. Äktenskapsförord är ett avtal som ni som makar kan teckna både före och under äktenskapet. Avtalet ska registreras hos Skatteverket för att gälla.

  Övrigt praktiskt att tänka på före vigseln
  Oavsett om ni gifter er borgligt, kyrkligt eller utomlands måste ni först ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Om du vill byta efternamn i samband med vigseln måste du också ansöka om detta hos Skatteverket. Du behåller ditt eget efternamn om du inte skickar in någon ansökan. Vi som bank får automatiskt information om namnbyte och adressändring från Skatteverket. Däremot behöver du ändra efternamnet på dina kort – det gör du enkelt genom att ringa oss och be att vi trycker upp nya kort med ditt nya namn.

  När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om hindersprövning, dels ett vigselintyg från Skatteverket. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Ni ska lämna båda intygen till vigselförrättaren. Efter vigseln fyller vigselförrättaren i intygen och skickar dem till Skatteverket.

  Undvik också att låna till bröllopet. Starta i stället ett speciellt sparande och försök att inte ta av buffertsparandet – det kan ni behöva till annat.
 2. Att tänka på under äktenskapet

  Av kärlek och omtanke, tänk på att värna om varandras ekonomi om något oförutsett händer i livet. Med en jämställd ekonomi skapar ni bättre förutsättningar för varandra att bygga upp en egen ekonomisk trygghet vid sidan av den gemensamma. Ju mer överens ni är om er gemensamma ekonomi desto mindre är risken för konflikter om pengar. Därför är det klokt att, oavsett vad som händer, fundera på hur vardera parten ska kunna klara sig ekonomiskt på egen hand – både på kort och på lång sikt. Om någon av er går bort eller om skilsmässan blir ett faktum har man fördel av att ha tagit höjd för detta. Ett exempel är gemensamma konton. Vid dödsfall behöver den kvarvarande besöka ett bankkontor, öppna ett eget konto och föra över pengarna dit för att komma åt pengarna på det gemensamma kontot.

  Dela lika på föräldraledighet och att jobba och vabba lika mycket i så stor utsträckning som möjligt. Då får båda en bra inkomst- och löneutveckling. Om det bara är en av er som går ner i arbetstid: se till att den personen kompenseras och har möjlighet till ett extra sparande till pensionen.

  Då är det viktigt att komma ihåg att upprätta ett äktenskapsförord som gör sparandet till enskild egendom. I annat fall kommer sparandet ingå i det som ska delas vid en skilsmässa och då försvinner poängen. Statistiskt är kvinnorna ofta de ekonomiska förlorarna vid en skilsmässa, just av de här anledningarna. Genom att vara hemma mer med barnen byts löneinkomst ut mot oavlönat hemarbete. Det ger tyvärr varken någon inkomst eller pension.

 3. Skriv äktenskapsförord

  När man gifter sig vill man helst inte tänka tanken att äktenskapet kanske en gång ska upphöra. Trots det händer det ganska ofta att par går skilda vägar. Genom att tänka efter före går det att undvika onödiga diskussioner och ekonomiska konflikter. Så skriv äktenskapsförord om ni vill att viss egendom inte ska ingå i giftorätten och delas lika.
  Få hjälp med att skriva äktenskapsförord hos vår samarbetspartner Avtal24
 4. Skriv testamente

  Huvudregeln är att makar ärver varandra. Det innebär att gemensamma barn får vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande maken eller makan dör. Barn som inte är gemensamma, så kallade särkullbarn, har rätt att få ut sitt arv direkt. Finns det bara särkullbarn har maken eller makan i princip ingen arvsrätt alls om det inte finns ett testamente.

  Det finns regler som säger hur arvet efter en avliden ska fördelas, den så kallade legala arvsordningen. Vill man inte att den ska gälla måste det skrivas ett testamente där det klargörs hur man vill fördela kvarlåtenskapen. Ta gärna hjälp av familjejurist – framförallt om det både finns gemensamma barn och särkullbarn (barn från tidigare förhållanden). Genom att skriva testamente hjälper du dina anhöriga att veta vad du vill.

  Det är också vanligt att föräldrar skriver in i testamentet att arvet efter dem ska vara barnens enskilda egendom.

  Även om man inte vill tänka det värsta bör man också fundera över vad som händer om hela eller delar av familjen skulle omkomma. Vem ska då ärva? Tänk om bara omyndiga barn finns kvar, vem eller vilka vill ni då ska ta hand om barnen?

  Om det inte finns legala arvingar hamnar arvet hos Allmänna arvsfonden.
  Få hjälp med att skriva testamente hos vår samarbetspartner Avtal24
 5. Se över ert försäkringsskydd

  Försäkringar ska ge trygghet nu och för framtiden. En mycket viktig och samtidigt skrämmande fråga man kan behöva ställa sig är; Vad händer med min familj och deras ekonomi om jag plötsligt skulle avlida? Vilka försäkringsersättningar får min familj från olika håll?

  Många yngre familjer med nyinköpta hus har en tung lånebörda som bygger på att det finns två inkomster. Om den ena dör kan den efterlevande få svårt att hantera kostnaderna ensam. Lösningen kan vara att skaffa livförsäkringar som gör att det betalas ut ett engångsbelopp vid ena partens bortgång. Samhället ger ett visst skydd för efterlevande vid en persons bortgång, tidsbegränsad omställningspension och i vissa fall barnpension. Och de som har tjänstepension via sin arbetsgivare har oftast någon form av efterlevandeskydd. Men det blir, åtminstone i ett lite längre perspektiv, ändå väsentligt mindre pengar i plånboken om någon av familjens inkomsttagare avlider. För ett par med gemensamma barn, och där ingen har barn från ett tidigare förhållande, så kallade särkullbarn, är den enklaste och billigaste lösningen att teckna ett bolåneskydd. I övriga fall bör du och din partner teckna en livförsäkring eller grupplivförsäkring på varandras liv.

  Om du skulle bli långvarigt sjuk så kan det påverka din privatekonomi dramatiskt. Sjukpenningen sjunker kraftigt efter 90 dagars sjukskrivning. Särskilt om du är höginkomsttagare bör du därför fundera på att teckna en separat sjukförsäkring som täcker upp delar av det som inte täcks av den allmänna sjukförsäkringen och eventuell tjänstepension.

  Ha även som vana att med jämna mellanrum se över försäkringsskyddet så att det matchar era nuvarande behov. Ring oss på 077-11 11 800 så hjälper vi dig.
  Se över dina liv- och sjukförsäkringar
  Se över dina sakförsäkringar kostnadsfritt hos vår samarbetspartner Trygg Hansa

 6. Se till att ni får en jämställd pension

  Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner är stor – och det är kvinnorna som oftast är förlorarna. Ett konkret sätt för att minska problemet är att till att börja med överlåta sin pensionsrätt för premiepensionen till sin partner. Det kan också vara en idé att ni ser över fördelningen av pensionssparandet. Om en av er till exempel går ner i arbetstid under en längre period, se då till att den personen kompenseras och har möjlighet till ett extra sparande till pensionen.
  Läs vår artikel: Ge bort premiepensionen till din partner

 7. Skaffa en framtidsfullmakt

  Den nya lagen om framtidsfullmakt innebär att du kan bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. Framtidsfullmakten fungerar som alternativ till god man och omfattar både ekonomiska och personliga angelägenheter.
  Få hjälp med att skriva framtidsfullmakt hos vår samarbetspartner Avtal24
Customer service
;