Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Gift eller sambo – vad är skillnaden?

Att vara sambo är idag lika vanligt som att vara gift, men juridiskt sett är det en stor skillnad.

Åtta av tio sambor i Sverige saknar ett samboavtal, enligt en undersökning gjord av Lexly. Majoriteten känner inte till att det finns en sambolag som träder i kraft så fort man flyttar ihop. Men alla förhållanden kan spricka och lämnar man allt åt slumpen kan de ekonomiska konsekvenserna vid en eventuell separation snabbt göra situationen ännu tyngre.

– Ett samboavtal i kombination med testamente ger en trygghet i förhållandet, även om det kan kännas lite oromantiskt att föra på tal. Särskilt viktigt blir det om ni har barn eller planerar att skaffa, säger Susanne Eliasson, privatekonomisk analytiker på SEB.

Sambolagen gäller endast för den gemensamma bostaden och möbler som köpts tillsammans. Samboegendomen ska delas lika vid en separation ­– oavsett om den ena partnern har betalat mer än den andra. Vill man inte detta måste man skriva ett samboavtal. All annan egendom såsom fritidshus, bilar, aktier, pengar, ligger utanför och ska inte delas vid en separation.

Många har väldigt dålig koll på sambolagen.
Susanne Eliasson
privatekonomisk analytiker på SEB

 

– Om den ena står för löpande kostnader och den andra sparar eller köper en massa prylar som inte omfattas av sambolagen blir det en sned fördelning om man senare separerar. Detsamma gäller om den ena parten tagit mer föräldraledighet och på så sätt fått lägre pensionsavsättningar, säger Susanne Eliasson.

Kanske ännu viktigare är att skriva ett testamente eftersom sambor inte ärver varandra. Annars ärver barnen allt direkt från sin avlidne förälder. Om barnet är omyndigt sätts arvet in på ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn och den andra föräldern kan i värsta fall tvingas flytta från sitt och barnens hem.

Vad ska du tänka på som

Sambo

  • Skriv ett samboavtal om ni inte vill att sambolagens regler om hälftendelning av gemensam bostad och bohag ska gälla vid en eventuell separation.
  • Skriv testamente, sambor ärver inte varandra.
  • Om fördelningen av föräldraledighet är ojämn, kompensera den part som tar ut större delen av föräldraledigheten med ett sparande.
  • Se över vad som skulle hända med ekonomin om en skulle avlida. Vilket skydd har ni via staten, arbetsgivaren och vilka försäkringar bör ni teckna utöver detta?

Gift

  • Om ni vill något annat än att tillgångarna delas på hälften vid en skilsmässa, upprätta ett äktenskapsförord som gör all eller viss egendom enskild.
  • Gifta par ärver varandra. Men särkullbarn, barn som inte är gemensamma, ärver sin förälder direkt vid dödsfall. Vill man begränsa särkullbarnets arvsrätt måste man skriva testamente.
  • Om fördelningen av föräldraledighet är ojämn, kompensera den part som tar ut större delen av föräldraledigheten. Kompensationssparandet måste göras till enskild egendom.
  • Se över vad som skulle hända med ekonomin om en skulle avlida. Vilket skydd har ni via staten, arbetsgivaren och vilka försäkringar bör man teckna utöver detta?

Hjälpte den här sidan dig?

Tack för ditt svar.