Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Hållbara investeringar

En kvinna står i ett växthus och tittar på en läsplatta.

Genom hållbara investeringar placeras pengar där de kan göra miljömässig och social nytta. Samtidigt exkluderas bolag vars verksamhet kan bidra till motsatsen.

När vi förvaltar dina pengar i våra fonder gör vi det både genom att välja bort bolag inom särskilda branscher och välja in bolag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Alla våra fonder utesluter illegala vapen och kärnvapen, liksom bolag där kolutvinning står för mer än 5 procent av omsättningen.

Våra hållbara och etiska fonder utesluter även alkohol, övriga vapen, tobak och pornografi. Hållbarhetsfonderna exkluderar dessutom kol-, gas-, och oljebolag. Istället investerar de aktivt i företag som presterar särskilt bra inom hantering av koldioxidutsläpp, vattenförbrukning och giftiga utsläpp.

Bild på åker.

Mikrofinansfonder gör nytta för människor över hela världen

De flera miljarder kronor som investeras i våra mikrofinansfonder når miljontals människor i Afrika, Asien och Latinamerika. Via mikrofinansinstitutioner går pengarna till personer som annars kan ha svårt att få lån för att till exempel kunna starta småskalig jordbruksverksamhet.

Institutioner och stiftelser kan investera i fonderna och bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor runt om i världen.

Visste du att?

Vi utesluter företag som är involverade i gruvverksamhet där kol står för mer än 5 procent av bolagets omsättning.

Vill du veta mer?

Hållbarhet blir allt viktigare, inte bara för oss utan också för våra kunder –  och för samhället.

Läs mer om våra hållbara investeringar

Customer service