Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Hållbara investeringsmetoder

En kvinna står i ett växthus och tittar på en läsplatta.

Alla fonder från SEB:s egna fondbolag investerar på ett sätt som bidrar till miljömässig och social nytta och leder till långsiktigt värdeskapande. Samtidigt exkluderas bolag vars verksamhet kan bidra till motsatsen.

När fondbolaget förvaltar dina pengar i de egna fonderna väljer de bort bolag inom särskilda branscher och väljer in bolag som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Fonderna utesluter bolag som producerar fossila bränslen inklusive okonventionell utvinning av fossila bränslen, som oljesand och djuphavsborrning i särskilt känsliga områden.

Fler exempel på produkter som fondbolagets egna fonder utesluter är alkohol, vapen, tobak och pornografi.

Bild på åker.

Mikrofinansfonder gör nytta för människor över hela världen

De flera miljarder kronor som investeras i våra mikrofinansfonder når miljontals människor i Afrika, Asien och Latinamerika. Via mikrofinansinstitutioner går pengarna till personer som annars kan ha svårt att få lån för att till exempel kunna starta småskalig jordbruksverksamhet.

Institutioner och stiftelser kan investera i fonderna och bidra till att förbättra levnadsvillkoren för människor runt om i världen.

Visste du att?

Genom vårt aktiva ägarskap påverkar vi hållbarhetsarbetet i de bolagen vi investerar i.

Vill du veta mer?

Hållbarhet blir allt viktigare, inte bara för oss utan också för våra kunder –  och för samhället.

Läs mer om våra hållbara investeringar

Customer service