Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Påverka världen med ditt fondsparande

När du sparar i våra fonder gör du det tillsammans med 1 miljon andra sparare. Det ger vårt fondbolag mandat att kunna påverka företag som de investerar i, i en mer hållbar riktning där klimatfrågan har stort fokus.

Klimatfrågan är viktig för våra kunder – så bidrar ett fondsparande

Vi har frågat knappt 300 000 av dessa fondsparare vilka av FN:s hållbarhetsmål de tycker är viktigast att vi som fondförvaltare fokuserar på. Resultatet var tydligt. De flesta valde:

  1. Bekämpa klimatförändringen
  2. Rent vatten
  3. Biologisk mångfald.

Dessa önskemål guidar oss i våra prioriteringar i vårt hållbarhetsarbete.

Vår klimatstrategi

För att möta dessa önskemål har vi en uttalad klimatstrategi som handlar om att:

  • Förvalta våra produkter enligt Parisavtalet, men sikta på att nå nettonollutsläpp i alla våra produkter redan år 2040.

  • Omdirigera kapitalflöden till klimatlösningar, motståndskraftiga affärsmodeller och omställningsbolag.

  • Välja bort investeringar från verksamheter som har särskilt stor negativ påverkan på klimatet. Vi genomför en fullständig genomlysning av våra investeringars klimatpåverkan och följer aktivt upp företagens utveckling och regelverksändringar.

  • Genom aktivt ägarskap uppmuntra till en bättre motståndskraft i företagens affärsmodeller. Vi anser att engagemang och aktivt ägarskap är en konstruktiv process för att skapa långsiktigt hållbara värden. Vi använder flera metoder för att ställa krav på företag och uppmuntra dem till att möta våra förväntningar i dessa klimatfrågor. Bland annat integrerar vi hållbarhetsbetyg i våra investeringsbeslut så att vi kan identifiera och investera i företag som har en strategisk syn på hållbar utveckling, medan vi utesluter ohållbara företag och affärsmodeller. Vi identifierar också företag som vi kan samarbeta med genom aktivt ägarskap i syfte att stödja omställningen till en hållbar framtid.

Se filmen om hur sparpengar kan investeras

Customer service