Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Råd till dig som ska förlänga bolånet

Jens Magnusson delar med sig av några saker som kan vara bra att tänka på när det är dags att förlänga ditt bolån. Vid valet av bindningstid bör du ta hänsyn till hur hela din ekonomi ser ut, till exempel din inkomst, storleken på dina lån och vilka marginaler du har i ekonomin. Även yttre faktorer, som ränteläget för olika bindningstider, bör vägas in i beslutet. Beroende på hur din ekonomi ser ut kan det vara en bra idé att ha en större eller mindre del av lånen till bunden ränta.

Sprid risken med olika bindningstider

För de flesta är det en bra strategi att sprida sina ränterisker. Det gör du genom att blanda rörlig tremånadersränta och bunden ränta, helst fördelat på flera bindningstider. Har du flera lån bör du titta på när bindningstiderna går ut, så att inte flera lån med stora belopp förfaller samtidigt.

Räkna på olika bindningstider

Skapa förutsägbara kostnader

Historiskt har rörlig tremånadersränta oftast varit billigare än bunden ränta. Om du har goda marginaler i din ekonomi kan du därför försöka få lägsta möjliga räntekostnad genom att välja tremånadersränta. Om du däremot har snäva marginaler, eller helt enkelt föredrar stabila boendekostnader, kan det vara värt en något högre ränta för att vara säker på hur stora dina kostnader blir varje månad. Då bör du generellt välja en större andel bunden ränta och en mindre andel tremånadersränta.

Funderar du på att flytta?

Tänk också på hur länge du tror att du kommer att behålla bostaden när du väljer bindningstid. Om du till exempel planerar att flytta om ett eller tre år bör du inte binda lånen på längre tid än så. I många fall kan du visserligen flytta befintliga lån till en ny bostad, men ibland kan du behöva lösa de bundna lånen i förtid. Det kan bli dyrt eftersom du då kan behöva betala så kallad ränteskillnadsersättning.

Amortera och minska dina kostnader

Slutligen behöver du tänka på hur du ska göra med amortering på bolånen. Amortering är en bra sparform som skapar en ekonomisk trygghet och minskar dina totala räntekostnader. En bra målsättning är att på sikt minska lånen till 50 procent av värdet på bostaden. Om du inte har amorterat tidigare och nu vill börja kan du kontakta oss så hjälper vi dig. För att hålla dig uppdaterad om vår aktuella syn på bolånemarknaden och få tips om hur du kan tänka kring bolån, kan du även läsa det månatliga boränterådet.

Läs senaste boränterådet

Vad påverkar bolåneräntan?

Jens Magnusson förklarar vilka olika faktorer som påverkar bolåneräntan.