Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Hej! Här loggar du in på internetbanken eller någon av våra andra tjänster.

 

Resultatet från vår hållbarhetsenkät

Nu har över 7000 sparare svarat på vår hållbarhetsenkät och precis som förra året röstade flest på FN:s klimatmål nr 13 ”Bekämpa klimatförändringen”.

Så blev resultatet

1. Bekämpa klimatförändringen, mål 13
2. Rent vatten och sanitet, mål 6
3. God utbildning åt alla, mål 4

Engagemanget var mycket stort och vi har fått in flera bra synpunkter. Kommentarerna handlar främst om att det är svårt att bara välja tre hållbarhetsmål eftersom alla är lika viktiga. Vi förstår att det är svårt. Men om vi ska kunna göra så stor skillnad som möjligt måste vi prioritera och fokusera vårt arbete. Det är därför vi vill veta vad du tycker.

Nästa steg

Utifrån resultatet ser vi att det är många som också lyfter fram vikten av hållbara konsumtionsmönster och biologisk mångfald. Därför känner jag att vi framöver behöver arbeta mer med hållbarhetsmålen Hållbar konsumtion och produktion samt Ekosystem och biologisk mångfald – utöver målen Bekämpa klimatförändringen och Rent vatten och sanitet.

Här är några exempel på vad vi hittills har gjort:

  • Genom vårt samarbete med organisationen IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) har vi påverkat både British Petroleum och Shell att anpassa sina affärsstrategier till Parisavtalet.
  • Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet vid klimattoppmötet i september. Det innebär att vi också åtar oss att anpassa vår affärsstrategi till FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.
  • Vi har engagerat oss i organisationerna Water Equity och CDP (Carbon Disclosure Project’s Water Security Program), som båda verkar för att lösa världens vattenbehov.
  • Vi har förstärkt vårt utbud med tre nya hållbarhetsfonder – RobecoSAM Sustainable Water Fund, RobecoSAM Smart Energy Fund och Lyxor SEB Impact Fund.
  • Tillsammans med Nordiska investeringsbanken har vi varit med och gett ut den första blå obligationen som är öronmärkt för miljöprojekt i Östersjön.
  • Svenska staten har utsett oss till särskild rådgivare för deras gröna obligation, som ges ut nästa år. Pengarna ska kopplas till utvalda gröna investeringar och projekt.

Vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas

Som ett bevis på vårt hållbarhetsarbete har vi blivit utsedd till Årets hållbara aktör av försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners. Kul tycker vi!

Tack för att du är med och bidrar till en mer långsiktigt hållbar värld!

Hans Ek
Ansvarig för hållbarhetsfrågor, SEB:s fonder

Customer service