Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nyckelmannaförsäkring

Nyckelmannaförsäkring är en kapitalförsäkring som ersätter ditt företag om en medarbetare med särskilda kontakter eller kunskaper blir långvarigt sjuk, slutar i företaget eller avlider. En sådan viktig person kan för företaget vara kostsam att ersätta.

Nyckelmannaförsäkringen ersätter företaget med ett valt försäkringsbelopp. Du bestämmer i ett särskilt avtal om hela försäkringsbeloppet ska stanna i företaget om nyckelmannen avlider eller om en del ska användas till efterlevandepension. Det sparade kapitalet kan även användas för att ersätta nyckelmannen med annan medarbetare vid längre tids sjukdom.

Kontakta oss

Ring oss måndag–fredag 8:30–16:30.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm