Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kompanjonförsäkring

Försäkring för företag med delägare

  • Hjälper dig att lösa ut arvingar så att du kan driva företaget vidare om en delägare avlider
  • Ekonomiskt stöd för att ta in en ny medarbetare om en delägare blir sjuk
  • Välj ett lämpligt försäkringsbelopp och betala sedan månadsvis

Försäkring för företag med delägare

  • Hjälper dig att lösa ut arvingar så att du kan driva företaget vidare om en delägare avlider
  • Ekonomiskt stöd för att ta in en ny medarbetare om en delägare blir sjuk
  • Välj ett lämpligt försäkringsbelopp och betala sedan månadsvis

En kompanjonförsäkring är en livförsäkring där delägarna äger varsin försäkring med varandra som försäkrade. Om en av delägarna avlider betalar vi ut försäkringsbeloppet till försäkringens ägare som då får ekonomisk möjlighet att köpa den avlidne delägarens aktier/andelar.

Innan ni tecknar försäkringen behöver ni tänka igenom ett par saker. Börja med att bestämma hur stort försäkringsbelopp ni behöver för att kunna köpa den avlidnes aktier/andelar. Försäkringsbeloppet behöver därefter ses över kontinuerligt beroende på hur verksamheten utvecklas.

För att en efterlevande delägare ska kunna lösa ut en avliden delägares arvtagare behöver ni ingå ett kompanjonavtal mellan er delägare. Där kan ni även bestämma hur ni vill driva företaget och vad som ska gälla till exempel om någon delägare blir sjuk. Behöver ni juridisk hjälp med kompanjonavtalet, hör gärna av dig till vår samarbetspartner Lexly.

Erbjudande hos Lexly

  • Försäkringspremien är inte avdragsgill för företaget i och med att det är en kapitalförsäkring.
  • Försäkringsbeloppet är skattefritt vid utbetalning till företaget.
  • Företaget ska betala avkastningsskatt på försäkringens värdetillväxt.

Försäkringens omfattning och giltighet regleras av villkoren för fondförsäkring.

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Vill du ringa oss istället? Du når oss på 0771-43 10 00
Öppet måndag–fredag 8.30–16.30

När vi ringer upp dig får du besvara en säkerhetsfråga i BankID-appen. Det är en bekräftelse på att du pratar med oss.


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm