Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Starta aktiebolag – guide steg för steg

Vill du starta ett eget aktie­bolag, men är osäker på hur du ska gå tillväga? Här hittar du all information som du behöver för att starta ett eget AB, fördelar med aktie­bolag och hur vi kan hjälpa dig att förverkliga drömmen som egen­företagare.

Registrera nytt aktiebolag eller köpa lagerbolag

När du vill starta ett aktiebolag kan du välja mellan att registrera ditt bolag själv via Bolagsverket eller att köpa ett så kallat lagerbolag. Ett lagerbolag är ett färdigt och registrerat aktiebolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet. 

Läs mer om lagerbolag

Om du vill registrera ett nytt aktiebolag kan du följa vår steg för steg-guide.

Förklaringar för varje steg:

1. Upprätta stiftelseurkund och bolagsordning

Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att du har beslutat att starta ett aktiebolag. Stiftelseurkunden ska undertecknas av samtliga stiftare som är med och startar aktiebolaget och dokumentet ska skickas in till Bolagsverket. En stiftelseurkund får inte vara äldre än sex månader när den skickas in och ska innehålla följande uppgifter:

 • datum för stiftandet av aktiebolaget
 • hur mycket som ska betalas för varje aktie
 • hur fördelningen av aktier ser ut mellan stiftarna
 • personuppgifter på styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer
 • ett förslag på företagsnamn
 • hur eventuell överkurs ska fördelas (överkurs innebär att ett högre belopp betalas för aktierna än vad som motsvarar aktiekapitalet)
 • att aktierna kan betalas med apportegendom (apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar).

Läs mer om stiftelseurkunden och ta del av färdiga mallar på Bolagsverket.

2. Teckna och betala aktier

För att kunna starta ett aktiebolag behöver du teckna aktier i företaget. Det är dock inget krav på att samtliga stiftare ska teckna aktier, men fördelningen behöver redovisas i Stiftelseurkunden. Minsta beloppet för aktiekapital är 25 000 kronor för privata aktiebolag och 500 000 kronor för publika aktiebolag. Ett publikt aktiebolag är ett företag som kan erbjuda aktier på den öppna marknaden. Alla övriga kallas privata aktiebolag.

3. Ansök om bankintyg

För att kunna registrera ett aktiebolag på verksamt.se behöver du ett bankintyg. Det ger dig en bankkontakt och ett bankkonto där du sätter in aktiekapitalet på. Här kan göra en ansökan om bankintyg. När du har hanterat din ansökan öppnar vi ett grundkonto dit du ska sätta in aktiekapitalet. Vi skickar då ett bankintyg till Bolagsverket och du får ett bekräftelsemejl när det är gjort.

Läs mer om bankintyg

4. Registrera företaget hos Bolagsverket

När Bolagsverket har tagit emot bankintyget tas beslut om eventuell registrering. Du behöver då logga in på verksamt.se för att signera bankintyget. När aktiebolaget har registrerats blir företaget en juridisk person och bolaget får ett organisationsnummer.

5. Ansök om F-skatt

F-skatt står för företagsskatt och innebär att du som egenföretagare själv betalar in skatt varje månad. F-skatt är en preliminärskatt som i största möjliga mån ska stämma överens med den slutgiltiga skatten. Om inkomsten förändras under året ska du som startat aktiebolaget ändra beloppet på preliminärskatten. Du kan ansöka om F-skatt på Skatteverkets e-tjänst verksamt.se. Verksamt.se är en samlingsplats för Bolagsverkets, Skatteverkets och Tillväxtverkets alla e-tjänster.

6. Anmäl verklig huvudman

En verklig huvudman är den personen som ytterst äger och kontrollerar aktiebolaget. Den verkliga huvudmannen har antingen mer än 25 procent av rösterna genom aktier eller rätten att utse/avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. Du behöver skicka in en anmälan om verklig huvudman till Bolagsverket inom 4 veckor från och med det datumet som aktiebolaget registrerades.
Du kan läsa mer om verklig huvudman för aktiebolag på Bolagsverket.

Fördelarna med att välja aktiebolag

Även om det är något dyrare att starta ett aktiebolag finns det många fördelar.

 • Den största fördelen är att ägare och bolag är separata juridiska personer. Det betyder att en eventuell förlust inte påverkar dig som privatperson eller din privata ekonomi. Du som ägare har med andra ord inget ansvar att betala företagets eventuella skulder utan riskerar bara att förlora ditt satsade aktiekapital eller egna insättningar.
 • Med aktiebolag har du också möjlighet att plocka ut en utdelning om företaget går med vinst. Den utdelningen är lägre beskattad än vanlig lön.
 • Om ditt mål är att bolaget ska växa och få anställda är det också fördelaktigt att välja aktiebolag som bolagsform. Med anställda ökar bolagets kostnader och risker, vilket inte kan påverka dig som privatperson då aktiebolaget är en separat juridisk person.

Som tidigare nämnt så finns det en tydlig gräns mellan privatekonomi och bolagets ekonomi när man startar aktiebolag. Samma tydliga gräns finns inte när man startar enskild firma. I en enskild firma är du som privatperson ytterst ansvarig för företagets ekonomi, vilket kan innebära negativa konsekvenser för privatekonomin om företaget går med förlust. Det är också dyrare att starta aktiebolag då det kräver ett aktiekapital på minst 25 000 kr, till skillnad från enskild firma som inte kräver några investeringar.

En annan viktig fråga är hur mycket lön som du planerar att ta ut. I en enskild firma är din lön samma som företagets resultat. Om du har startat ett aktiebolag kan du välja att ta ut både lön och utdelning i form av vinst. Utdelning är lägre beskattad än vanlig lön.

Bolagsform

Enskild firma

Aktiebolag

Juridisk person Nej Ja
Antal ägare Endast 1 person Minst 1 person
Ägarnas ansvar Personligt ansvar Bolaget är ansvarigt
Beskattning Ägaren skattar på den vinst som görs Bolaget beskattas för vinsten. Ägarna beskattas för uttagen lön och eventuell utdelning
Skatteformer F- eller FA-skatt Bolaget: F-skatt
Ägarna: A-skatt
Årsredovisning och revisor Endast årsbokslut Årsredovisning
Krav på revisor, med undantag för mindre aktiebolag där det är valfritt
Kapitalkrav Nej 25 000 kr

Handelsbolag, likt enskild firma, har ingen separat juridisk person och ägarna är personligt ansvariga för företagets eventuella skulder. Om bolaget inte kan betala sina skulder har fordringsägarna rätt att kräva skulden från privatpersonerna bakom handelsbolaget. Det krävs visserligen inget kapitalkrav för att starta handelsbolag, men det kan som sagt leda till konsekvenser för bolagsmännens privata ekonomi. Med aktiebolag finns det ingen risk att bli personligt ansvarig vid eventuell förlust då det är två separata juridiska personer.

Om man går in i ett handelsbolag så får man även ansvar över eventuella skulder som uppkom före inträdet. Man blir heller inte fri från dessa skulder om man lämnar handelsbolaget.

Tips innan du startar ditt AB

Innan du startar ett aktiebolag kan det vara bra att först testa din affärsidé och lägga upp en affärsplan där du sammanfattar din verksamhet. Hur ska den utformas? Vilka utmaningar ser du? Hur ska du nå dina mål? Om du ska söka extern finansiering är affärsplanen avgörande.

Så testar du din idé och gör en affärsplan

Ditt företagsnamn skapar ofta det första intrycket av din verksamhet, både hos dina möjliga kunder och hos dina samarbetspartner. Därför är det viktigt att välja namnet med omsorg.

 • Välj ett namn som känns professionellt, personligt och som du tror håller i längden.
 • Namnet får gärna förmedla vad ditt företag sysslar med och vara intresseväckande.
 • Ett enkelt namn är ofta enklare att komma ihåg.
 • Undvik namn som är svåra att uttala eller har krånglig stavning.
 • Välj inte ett namn som är för smalt eller som inte skulle fungera internationellt – du kanske vill bredda ditt erbjudande och hitta nya marknader längre fram i tiden.
 • Namnet får inte förknippas med något annat företag, oavsett om det företaget har en verksamhet som liknar din eller inte.

En stark hållbarhetsprofil blir allt viktigare för att attrahera kunder, medarbetare och investerare. Med hjälp av de tre p:na (people, planet, profit) kan du hitta de hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för dig.

Mer hållbart företagande är vägen framåt

Nystartsrådgivning ökar chansen att lyckas med ditt företag. Upptäck vilken kostnadsfri hjälp du kan få.

Få rådgivning från en av våra samarbetspartners

Det är dina förutsättningar och egenskaperna hos din affärsidé som avgör hur du kan lösa finansieringen. Här får du tips på hur du kan få hjälp med finansieringen.

Läs mer om hur du kan finansiera din verksamhet