Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Testa din affärsidé och gör en affärsplan

Allt framgångsrikt företagande börjar med en idé. Men för att ta reda på om en affärsidé håller är det viktigt att göra den så konkret som möjligt och att testa den. Då skapar du också grunden för din affärsplan.

Förtydliga och testa din affärsidé

Ett enkelt tips för att förtydliga din affärsidé är att svara på frågorna i vår mall ”Lean startup canvas”:

 1. Vilka är mina kunder? Var bor de, hur gamla är de och hurdan livsstil har de, etc.?
 2. Vilka problem hos mina kunder vill jag lösa eller vilka behov vill jag fylla?
 3. Hur fungerar min produkt eller tjänst? Hur löser den kundens problem eller fyller kundens behov?
 4. Vilka är de bästa egenskaperna eller funktionerna hos min produkt eller tjänst?
 5. Hur når jag ut till mina kunder? Hur marknadsför jag mig och var ska produkten eller tjänsten säljas?
 6. Vad har jag tänkt ta för pris?
 7. Hur mycket kostar det att starta verksamheten? Vad behövs för att komma igång?
 8. Vilka målsättningar har jag för mitt företag? Hur följer jag upp dem?
 9. Hur är min produkt eller tjänst unik jämfört med konkurrerande produkter eller tjänster?
 10. Hur ska min affärsidé skapa värde utifrån ett hållbarhetsperspektiv? 
  Läs mer om hållbart företagande

Använd vår mall ”Lean startup canvas”

Skriv ner dina strategier direkt i mallen och uppdatera sedan utifrån kundtesterna.

Lean startup canvas

Ladda ner mallen Lean startup canvas

Få inspiration: Så använder du bäst Lean startup canvas

Sätt igång och testa

Nästa steg är att sitta ner med vänner och möjliga kunder som du litar på och berätta om konceptet, utifrån din Lean startup canvas. Om det går att ta fram en enkel prototyp av din idé, till exempel om det handlar om en produkt eller app, kan det också vara ett bra sätt att visualisera hur du tänker. Demonstrera prototypen, om du har en sådan, och ställ frågor. Vilka är deras spontana reaktioner? Skulle de köpa produkten eller tjänsten och vad skulle de i så fall vara villiga att betala? Har de några förbättringsförslag?

Sammanställ återkopplingen och fundera på möjliga förbättringar av din idé. Kanske vill du göra ett test till, efter att ha justerat konceptet.

Färdigställ din affärsplan

När du har testat din affärsidé är det dags att skriva en affärsplan. I den sammanfattar du hur verksamheten ska utformas, vilka utmaningar du ser och hur du ska nå dina mål.

Affärsplanen hjälper dig sedan att hålla kursen och är avgörande om du ska söka extern finansiering – vare sig det handlar om lån eller investeringar. 

Använd vår mall för din affärsplan

Du skapar din affärsplan genom att svara på 15 frågor. Vissa av frågorna känner du säkert igen från Lean startup canvas.

Mall för affärsplan