Hur mycket behöver jag amortera på mitt bolån?

Huvudregeln är att alla nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent måste amorteras med minst 2 procent varje år. Lån under 70 procents belåningsgrad ska amorteras med minst 1 procent per år tills belåningsgraden är 50 procent. Om du vill ändra hur mycket du amorterar varje månad när lånet har nått en lägre belåningsgrad, behöver du kontakta oss.

Det finns även ett amorteringskrav som utgår från din inkomst. Det gäller för nya bolån eller om du höjer ett bolån som du redan har och innebär att du som lånar behöver betala av 1 procent till på lånet per år, om lånesumman är mer än 4,5 gånger din årsinkomst före skatt.

När du höjer ditt bolån
Om du höjer ett befintligt bolån och når en gräns för amorteringskrav kan du välja att betala av den nya delen av skulden på högst 10 år, istället för att amortera 1–3 procent på hela skulden.

När du köper nyproduktion
Om du köper nyproduktion har du möjlighet att ansöka om amorteringsfrihet upp till fem år om det finns goda skäl för det. Men vi rekommenderar alltid att du amorterar enligt huvudregeln
Läs mer om amorteringskrav