Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Risknivåer för fonder

I likhet med andra fondbolag och finansiella aktörer använder SEB en EU-gemensam skala för att visa en fonds risk. Skalan (SRRI) är sjugradig och visas bland annat i fondernas faktablad (KIID).

Placeringen på riskskalan, den så kallade riskindikatorn, visar sambandet mellan risk och avkastning för varje fond. En högre placering på skalan betyder att möjlighet finns till högre avkastning men att det också finns en större risk att förlora pengar.

Den sjugradiga skalan används för att visa risk i alla fonder. För merparten av fonderna baseras uträkningen på hur fondens värde har varierat under de senaste fem åren, det vill säga att uträkningen är baserad på historisk volatilitet. För vissa fondtyper används dock andra metoder för att bestämma risknivån. För absolut- och totalavkastande fonder avgörs risknivån i fondernas faktablad (KIID, key investor information documentation) istället av vilken maximal tillåten risknivå fonden får ha enligt fondens fondbestämmelse och/eller fondbolagets förvaltningsregler. Det får som konsekvens att de faktiska risknivåerna för dessa fonder vanligtvis understiger den som angivits i fondens faktablad. Eftersom riskskalan i faktabladet är EU-gemensam är det enkelt att jämföra fonder mellan länder i Europa.

Riskskalans uppbyggnad

SEB har gjort följande uppdelning av riskskalan och fondsortimentet (notera att riskkategorin för en fond kan ändras över tiden):

  • Fonder som placerar sig på nivå 1–3 i skalan klassas som fonder med låg risk.
  • Fonder som placerar sig på nivå 4–5 klassas som fonder med medelhög risk.
  • Fonder som placerar sig på nivå 6–7 i skalan klassas som fonder med hög risk. I sådana fonder kan värdet variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som fondbolaget använder.
Customer service