Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Vissa fonder med Rysslandfokus stängda för handel

För närvarande har ett antal fonder på grund av rådande situation stängts för handel. Det gäller fonder som enbart eller i huvudsak investerar i Ryssland och som SEB erbjuder i sitt fondutbud.

Att en fond stängs för handel beror normalt på att fondbolaget inte kan göra en korrekt värdering av fondernas tillgångar och innebär att fondbolaget inte kommer att genomföra några sälj eller köp av andelar i dessa fonder.

Då SEB inte kan garantera handel enligt normal handelscykel har SEB som distributör valt att ta bort möjligheten att lägga nya köpordrar i fonder som har stängts för handel. Kunder som äger andelar i dessa fonder kan lägga säljordrar om fondbolaget ifråga tar emot säljordrar. Säljordrar utförs dock först när handeln i fonden återupptas. 

Vi vet i dagsläget inte när handel i dessa fonder kan återupptas, och kommer löpande att informera om utvecklingen. Vi hänvisar till respektive fondbolag för ytterligare information.

Det gäller följande fonder som finns i SEB:s fondutbud:

SEB Östeuropafond SE0000433203
SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag LU0086828794
   
Carnegie Rysslandsfond A SE0000429821
East Capital Ryssland SE0000777708
East Capital Östeuropa SE0000888208
Nordea Rysslandsfond FI0008813456
Swedbank Robur Rysslandsfond A SE0000542805
Swedbank Robur Östeuropafond A SE0000539421
Handelsbanken EMEA Tema (A1 SEK) SE0000356271

 

Det här gäller för fondförsäkring

Med hänvisning till ovanstående information är följande fonder stängda för handel och orderläggning. Detta innebär att fondbyten i nedanstående fonder inte kan utföras. Stängningen kan även påverka återköp och flytt av försäkring samt vissa utbetalningar.

Om du har valt någon av de berörda fonderna i din fondanslutning för fördelning av kommande premier så har vi bytt ut den fonden mot SEB Pensionsfond SEK – Lux. Ändringen är genomförd den 1 mars 2022 och gäller framåt. Du kan själv när som helst ändra din fondfördelning till annan valfri fond/fonder i det utbud som gäller för din försäkring. Bakgrunden till ändringen är att undvika att orderläggning sker i en fond som inte handlas.

SEB Östeuropafond SE0000433203
SEB Östeuropafond Små och Medelstora Bolag LU0086828794
East Capital Ryssland SE0000429821
Schroder Emerging Europe (A EUR) LU0106817157

 

Customer service