Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

SEB Investment Management AB kommer att genomföra förändringar i
SEB Teknologifond C USD – Lux och SEB Teknologifond D USD – Lux utd den
10 december 2020. Fonderna kommer även fortsättningsvis att förvaltas aktivt och främst investera i bolag inom teknologisektorn. Fondernas avgifter påverkas inte.

Du som andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Sammanfattning av förändringarna:

  • Förvaltningen av fonderna flyttas från fondbolaget SEB Investment Management AB till BlackRock. Fondbolaget valde BlackRock på grund av deras tidigare visade resultat och expertis inom investeringar i teknologisektorn.
  • Fondernas investeringsprocess kommer att ändras från en objektiv och disciplinerad investeringsstrategi till att framöver baseras på fundamental analys, vilket innebär att investeringarna baseras på en analys av marknaden och företag.
  • Fondernas investeringsunivers utökas genom att de nu även får möjlighet att investera i tillväxtmarknader, så kallade Emerging Markets. Fonderna kommer även kunna investera upp till 15 procent av sitt totala värde i kinesiska A-aktier.
  • Fondernas utveckling kommer att jämföras med MSCI All Country World Information Technology Net Return Index, ett globalt och återinvesterande index inom teknologisektorn. Det tidigare jämförelseindexet var MSCI World Information Technology Net Return Index.
  • Köp- eller säljorder som läggs innan bryttid på en bankdag kommer att baseras på den fondens andelsvärde samma dag och beräknas efterföljande bankdag.

Fondnamn och ISIN-kod

SEB Teknologifond C USD – Lux

ISIN-kod LU0427864466

Legalt namn: SEB Fund 3 – SEB Technology Fund

SEB Teknologifond D USD – Lux utd

ISIN-kod LU0047324487

Legalt namn: SEB Fund 3 – SEB Technology Fund

 

Uppdaterad produktdokumentation för dessa fonder finns på www.seb.se/fonder efter att dessa förändringar genomförts.

KIID dokument SEB Teknologifond Lux

Läs även artikeln om den svenska fonden SEB Teknologifond

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

Customer service