2018-08-14 08:49

SEB Green Bond Fund – inför jämförelseindex

Från 2 juli 2018 använder sig SEB Green Bond Fund av ett jämförelseindex. Fondens utveckling jämförs mot Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index 1-5 years, ett index för gröna obligationer i flera valutor.