Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Sammanläggning av Skandia Global Företagsobligationsfond och Skandia Kapitalmarknadsfond

Sammanläggningen genomfördes 18 juni.

Sammanläggningen genomfördes genom att Skandia Kapitalmarknadsfond absorberade Skandia Global Företagsobligationsfond. Kunder med innehav i Skandia Global Företagsobligationsfond blir därmed andelsägare i Skandia Kapitalmarknadsfond.

Se nedan mer information om sammanläggningen från fondbolaget Skandia Fonder AB.

Till dig som sparar i Skandia Global Företagsobligationsfond
Till dig som sparar i Skandia Kapitalmarknadsfond

Customer service