Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Sammanläggning av SEB Företagsobligationsfond Flexibel med SEB Företagsobligationsfond Hållbar

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att slå samman fonden SEB Företagsobligationsfond Flexibel* med den nystartade fonden SEB Företagsobligationsfond Hållbar. För att tydliggöra att den nya fonden har en hållbar inriktning ingår ”Hållbar” i fondnamnet. Sammanläggningen, som är ett led i ambitionen att ytterligare förädla och förenkla SEB:s fondsortiment, genomförs den 22 mars 2019.

Sammanläggningen innebär att kunder i Finlandsregistrerade fonden SEB Företagsobligationsfond Flexibel istället blir kunder i en motsvarande andelsklass i den nystartade Sverigeregistrerade fonden SEB Företagsobligationsfond Hållbar. Berörda kunder i fonderna behöver inte göra något med anledning av detta och berörd tillsynsmyndighet i Finland har godkänt sammanläggningen.

För kunder som vill byta eller sälja sitt innehav i SEB Företagsobligationsfond Flexibel innan sammanläggningen behöver en order registreras hos SEB senast kl. 13:00 den 21 mars 2019. Kunder som vill byta sitt innehav i fonden i sin fondförsäkring innan sammanläggningen behöver registrera en order innan den 18 mars kl. 15:00.

För mer information om sammanläggningen se bifogade kundbrev med fondbolagets underrättelse samt faktabladen för de andelsklasser som startas i den nya fonden.

*Fondens fullständiga namn är Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel.

Bifogade dokument
Kundbrev samt kundbilaga SEB Företagsobligationsfond Flexibel
Faktablad SEB Företagsobligationsfond Hållbar; Icke utdelande_SE0011644475
Faktablad SEB Företagsobligationsfond Hållbar; Utdelande_ SE0011644491
Faktablad SEB Företagsobligationsfond Hållbar; Inst Icke utdelande_SE0011644509

Customer service