Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av SEB Företagsobligationsfond Flexibel med SEB Företagsobligationsfond Hållbar

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att slå samman fonden SEB Företagsobligationsfond Flexibel* med den nystartade fonden SEB Företagsobligationsfond Hållbar. För att tydliggöra att den nya fonden har en hållbar inriktning ingår ”Hållbar” i fondnamnet. Sammanläggningen, som är ett led i ambitionen att ytterligare förädla och förenkla SEB:s fondsortiment, genomförs den 22 mars 2019.

Sammanläggningen innebär att kunder i Finlandsregistrerade fonden SEB Företagsobligationsfond Flexibel istället blir kunder i en motsvarande andelsklass i den nystartade Sverigeregistrerade fonden SEB Företagsobligationsfond Hållbar. Berörda kunder i fonderna behöver inte göra något med anledning av detta och berörd tillsynsmyndighet i Finland har godkänt sammanläggningen.

För kunder som vill byta eller sälja sitt innehav i SEB Företagsobligationsfond Flexibel innan sammanläggningen behöver en order registreras hos SEB senast kl. 13:00 den 21 mars 2019. Kunder som vill byta sitt innehav i fonden i sin fondförsäkring innan sammanläggningen behöver registrera en order innan den 18 mars kl. 15:00.

För mer information om sammanläggningen se bifogade kundbrev med fondbolagets underrättelse samt faktabladen för de andelsklasser som startas i den nya fonden.

*Fondens fullständiga namn är Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel.

Sammanläggningen genomfördes den 22 mars 2019 enligt ovanstående och bifogad information.

Bifogade dokument
Kundbrev samt kundbilaga SEB Företagsobligationsfond Flexibel
Faktablad SEB Företagsobligationsfond Hållbar; Icke utdelande_SE0011644475
Faktablad SEB Företagsobligationsfond Hållbar; Utdelande_ SE0011644491
Faktablad SEB Företagsobligationsfond Hållbar; Inst Icke utdelande_SE0011644509

Customer service