Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Fonden SEB Diversified avvecklas den 12 januari 2021

Vi vill informera om att styrelsen för fonden SEB Diversified har beslutat att avveckla fonden.

Bakgrunden till beslutet är att fondens förvaltade kapital har sjunkit stadigt sedan 2017. Vid tidpunkten för denna artikel har det förvaltade kapitalet sjunkit med cirka 40 procent sedan dess topp. Utflödet har varit drivet av en svag utveckling för fonden.

Utifrån dessa förutsättningar anser styrelsen för fonden att en avveckling ligger i andelsägarnas bästa intresse.

Styrelsen för fonden har beslutat att dra in möjligheten att efter klockan 15:30 den:

  • 18 december 2020: förvärva eller konvertera till andelar i fonden
  • 11 januari 2021: lösa in eller konvertera från andelar i fonden

Likviden från avvecklingen kommer att distribueras till andelsägarna så snart som möjligt efter att avvecklingen genomförts. Försäljningslikviden sätts in på det konto som är anslutet till fondsparandet/depån. Avvecklingen kan leda till skattekonsekvenser (beroende på individuell skattesituation, sparform och skattehemvist).

Eventuella kostnader relaterade till fondens avveckling kommer att bäras av förvaltningsbolaget SEB Investment Management AB.

Fondens legala namn är SEB Alternative Strategies SICAV – SEB Diversified.

Samtliga andelsklasser är berörda, se andelsklasser och ISIN-koder nedan.

Andelsklass

ISIN

C (H-SEK)

LU1188221706

HNWD (H-SEK)

LU1188222266

IC (EUR)

LU1188222340

IC (H-SEK)

LU1188222696

SIC (H-USD)

LU1188223231

Har du ytterligare frågor kring avvecklingen är du välkommen att kontakta din rådgivare, ringa telefonbanken 24/7 på telefon 0771-365 365 eller besöka något av våra bankkontor.

Kundbrev SEB Diversified

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.

Customer service