Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Bodenholm avvecklar fonden Bodenholm Absolute Return

Styrelsen för Bodenholm Capital AB har beslutat att avveckla Bodenholm Absolute Return.

Anledningen är att CIO, VD och delar av förvaltningsorganisationen har aviserat att de avser att lämna Bodenholm. Dessutom har fonden Brummer Multi-Strategy (”BMS”) aviserat att man kommer att lösa in sina andelar i Bodenholm Absolute Return. Detta gör att styrelsen för Bodenholm bedömer att det saknas förutsättningar att fortsätta verksamheten och har därför beslutat att upphöra med förvaltningen av fonden. Fonden består nu i allt väsentligt av kassatillgångar.

Kunder i Bodenholm Absolute Return behöver inte göra något med anledning av avvecklingen. Pengarna motsvarande värdet av andelarna (NAV) per 26 mars kommer betalas ut i början av april.

För kunder i fondförsäkring kommer innehavet och eventuell fondanslutning för kommande inbetalningar i Bodenholm Absolute Return bytas till SEB Pensionsfond SEK Lux med start den 27 mars och genomförande under vecka 14.

Legal Notice från FundRock

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.

 

 

Customer service