Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Övriga strukturerade certifikat

Övriga strukturerade certifikat är certifikat skapade för att dra nytta av specifika affärsmöjligheter. Ett certifikats värde är baserad på värdeutvecklingen för en viss underliggande tillgång som bland annat kan vara aktier, råvaror, valutor och fonder samt även en kombination av dessa tillgångsslag.

Certifikaten kan ha kort eller medellång placeringshorisont med daglig möjlighet att köpa och sälja certifikat eller så har certifikaten en lång placeringshorisont med begränsad möjlighet, eller ingen möjlighet, till att sälja certifikat innan förfall. De olika underliggande tillgångarna gör även att riskprofilen skiljer sig stort åt mellan olika certifikat. De flesta av certifikat har ingen kapitalgaranti vilket gör att hela det investerade kapitalet kan förloras.

De fullständiga villkoren för respektive certifikat framgår i de slutliga villkoren vilka finns listade på denna sida.

Customer service