Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Din webbläsare är för gammal. För en bättre och säkrare användarupplevelse rekommenderar vi att du byter webbläsare.

Rekommenderade webbläsare

 

Optioner

Optioner är en form av derivat som du kan handla antingen via Stockholmsbörsen eller direkt från en annan part via OTC-marknaden. Optioner kan ge större värdeökning procentuellt sett än den underliggande aktien, men de medför också högre risk.

Hur fungerar optioner?

Innehavda optioner ger dig rättigheten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja något till ett förutbestämt pris, vid en viss tidpunkt eller tidsperiod. Utfärdade optioner ger dig tvärtom en skyldighet att köpa eller sälja.

Det finns olika typer av optioner

  • Standardiserade optioner handlar du på den svenska optionsmarknaden. De är standardiserade när det gäller underliggande vara, mängd, löptid och lösenpris.
  • OTC-optioner handlas mellan två eller flera parter som själva bestämmer alla villkor. Det kan betyda avvikande lösenpris, underliggande instrument, lösentid, med mera.
  • Teckningsoptioner ges oftast ut av ett aktiebolag tillsammans med ett skuldebrev. Ägaren av en teckningsoption har rätt att teckna nya aktier under vissa perioder. Antalet aktier som får köpas bestäms av de villkor som följer med teckningsoptionen.

Vilka är fördelarna med optioner?

  • Kräver mindre kapital än köp av underliggande aktier.
  • Avkastningen kan bli mycket hög, om kursutvecklingen på de underliggande aktierna är god.
Customer service