MIC-koder för handelsplatser

I tabellen visas MIC-koder för ett antal handelsplatser som kan förekomma i historiken för din depå. Även andra handelsplatser kan förekomma. Om koden för handelsplatsen inte finns i tabellen här kan du titta i en mer omfattande förteckning på engelska hos Iso. Läs mer på MIC-koder hos Iso (på eng).

MIC-kodHandelsplatsInstrument
 BURG  Burgundy Nordic MTF  aktier
 CHIX  Chi-x Europe Ltd  aktier
 ISEC  First North  aktier
 NOTC  Norwegian over the counter market  aktier
 XAMS  NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange  aktier, derivatprodukter
 XASE  American Stock Exchange (AMEX) aktier 
 XBRU  NYSE Euronext Brussels Stock Exchange aktier, derivatprodukter 
 XCOP  OMX Copenhagen Exchange  aktier, räntebärande instrument, strukturerade produkter
 XETR Deutsche Börse – Xetra (inklusive FWB) och andra tyska regionala börser   aktier, räntebärande instrument, strukturerade produkter
 XHEL OMX Helsinki Exchange   aktier, derivatprodukter, räntebärande instrument
 XLIS NYSE Euronext Lisbon Stock Exchange   aktier
 XLIT OMX Vilnius Stock Exchange  aktier, räntebärande instrument 
 XLON London Stock Exchange  aktier (SETS och IOB) 
 XMAD Madrid Stock Exchange  aktier 
 XMIL Borsa Italiana  aktier, derivatprodukter 
 XNAS Nasdaq  aktier 
 XLIF NYSE Euronext LIFFE, London  derivatprodukter 
 XNGM NGM Nordic Growth Market  aktier, derivatprodukter 
 XNYS New York Stock Exchange (NYSE)  aktier 
 XOAS Oslo Axess  aktier 
 XOSL Oslo Stock Exchange  aktier, derivatprodukter, räntebärande instrument 
 XPAR  NYSE Euronext Paris Stock Exchange  aktier, derivatprodukter
 XRIS OMX Riga Stock Exchange   aktier, räntebärande instrument
 XSAT  Aktietorget, Stockholm aktier 
 XSTO  OMX Stockholm Exchange  aktier, derivatprodukter, räntebärande instrument, strukturerade produkter
 XTAL  OMX Tallinn Stock Exchange aktier, räntebärande instrument 
 XVTX  Virt-x, London  aktier