Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Varför kostar fonder olika mycket?

Olika fonder kostar olika mycket. Aktivt förvaltade fonder kostar oftast mer än passivt förvaltade. Här kan du läsa mer om vad det är som kostar och vilka fördelar och nackdelar det finns med de olika förvaltningssätten.

Investeringar innebär en risk. 

Aktiv förvaltning:

Fördelar

  • Fonden har möjlighet att överträffa index
  • Investeringarna bygger på förvaltarens analyser och prognoser av framtida utveckling
  • Förvaltaren kan anpassa innehållet i fonden efter risknivån utifrån marknadsläget

Nackdelar

  • Det finns risk för att fonden avkastar sämre än indexet som den ska överträffa
  • Högre avgifter

Passiv förvaltning:

Fördelar

  • Lägre avgifter
  • Ger en avkastning i nivå med genomsnittet på marknaden

Nackdelar

  • Kan inte överträffa sitt index
  • Förvaltaren gör ingen egen analys eller prognos av framtida utveckling
  • Om förutsättningarna på marknaden ändras kan förvaltaren inte anpassa risknivån i fonden

Avgifterna skiljer sig åt beroende på vad fonden innehåller, hur aktiv förvaltningen är och mellan olika fondbolag. Enligt Morningstar ligger snittet för förvaltningsavgiften för hela svenska fondmarknaden på cirka 1,34 procent för februari 2018. Priset är inte avgörande för hur bra en fond är. Däremot är det en aspekt när du jämför olika fonder. Du behöver inte själv betala in avgiften. Den dras automatiskt dagligen från fonden.

Procentsatsen innebär att om det går bra för fonden betalar du mer i avgift samtidigt som värdet på fonden blir högre. Om det går sämre för fonden blir din avkastning lägre och du betalar mindre i avgift.

En rörlig kostnad som inte ingår i den årliga avgiften kan vara den avgift som dras från fonden vid köp av aktier inom fonden. Den prestationsbaserade avgiften som inte heller ingår i den årliga avgiften handlar om att fondbolaget för vissa typer av fonder kan ta ut en högre ersättning om avkastningen överträffar vissa kriterier.

Tänk på att!

När fondens avkastning visas är det alltid efter att avgifterna har dragits bort.

Ring upp mig

Fyll i ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. Vi har öppet dygnet runt.